[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: Logo MiniDecConf Barcelona 2014Al 01/03/14 14:58, En/na Adrià ha escrit:
> On Fri, Feb 28, 2014 at 11:01:10PM +0100, Mònica Ramírez Arceda wrote:
>>
>> La Siri ha fet un altre disseny. A mi personalment m'agrada :)
>>
>> http://sirireiter.dk/blog/entry/140228_en/
>>
>> Acabarem de decidir-ho aquest cap de setmana.
> 
> Ha arribat una nova proposta de disseny que es pot trobar a [0].
> 
> [0] http://llistes.cpl.upc.edu/pipermail/debian-miniconf/2014-March/000462.html
> 

Si s'hem permet la opinió, aquesta última es la que més m'ha agradat.

Attachment: signature.asc
Description: OpenPGP digital signature


Reply to: