[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: automatitzar muntatge de partició encriptada amb clau a fitxer en usbalex:

> El que més em preocupa ara, i que segurament sabreu la gent que encripteu,
> és que m'ha arribat el rumor que encriptar en una partició transaccional
> (per exemple ext4) pot causar corrupció i perdua de dades. Jo treballo amb
> Debian Testing i alguns cops s'em congel.la l'escriptori i haig de reiniciar
> a saco   :-(

Treballo amb LUKS des de fa temps sobre sistemes de fitxers
transaccionals i mai he tingut corrupció de dades, fins i tot quan he
hagut de re-iniciar l'ordinador per culpa d'alguna prova salvatge que
se'm menjava la CPU. També tinc eCryptfs a diversos portàtils i sempre
amb bon resultat, tret d'alguns problemes amb la limitació de la mida
màxima del nom dels fitxers.

D'altra banda, val a dir que no treballo amb Debian Testing
directament i potser el meu sistema té alguna diferència, tot i que
m'estranyaria que sigui prou significativa en aquest tema. Tens alguna
referència a algun article sobre aquest problema o és només d'oïda?

Salut,
Alex


Reply to: