[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

automatitzar muntatge de partició encriptada amb clau a fitxer en usbBenvolguts/des

em trobo amb un dubte

Al disc dur tinc una partició encriptada que vull que es monti amb arrencar l'ordinador. Tal com ara ho tinc configurat, de la manera tradicional, amb una entrada a fstab i cryptab, a l'arrencada l'ordinador em demana la contrasenya i tot va bé.

El problema ve quan vull fer el procés més ràpid, sense que demani la contrasenya: he generat una contrasenya de 1024 bytes, aleatoria, guardada en un fitxer que tinc a una clau usb. M'agradaria que en arrencar l'ordinador, enlloc de demanar-me la contrasenya per teclat, la llegeixi del usb i tiri endavant.

És a dir, m'agradaria que en arrencar si està la clau usb munti la partició encriptada del disc dur i si no està no la munti.

Però amb cryptab i fstab no sé com dir-li per que busqui la contrasenya a l'usb. Hi ha alguna manera? o sempre la demanarà per teclat?

Unaltre manera seria ficar scripts a l'inici perquè ho munti. Això crec que ho sabria fer, però encara estic provant amb /etc/fstab i /etc/cryptab.

Crec que encara hi hauria unaltre manera que seria crear reglas d'udev (del que no sé res) per a que quan fiquin la clau usb sigui quan desencripti la partició.

Algú té experiència en aquest tema i em pot aconsellar una mica. No trobo gaire cosa a internet.

Gràcies


  Alex


Reply to: