[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: Error a l'arrancar el PC - Cannot enable port 6. Maybe the USB cable is badMirat el man del logrotate, sobretot el fitxer de configuració, ja que pots limitar el tamany dels fitxers de log, ja que un fitxer de 2 GB es un disbarat totalment inutil per il·legible.

en una plana (http: // linux . die . net / man / 8 / logrotate) hi trobem aquest exemple:
# sample logrotate configuration file
compress

/var/log/messages {
  rotate 5
  weekly
  postrotate
    /usr/bin/killall -HUP syslogd
  endscript
}

"/var/log/httpd/access.log" /var/log/httpd/error.log {
  rotate 5
  mail www@my.org
  size 100k
  sharedscripts
  postrotate
    /usr/bin/killall -HUP httpd
  endscript
}

/var/log/news/* {
  monthly
  rotate 2
  olddir /var/log/news/old
  missingok
  postrotate
    kill -HUP 'cat /var/run/inn.pid'
  endscript
  nocompress
}
The first few lines set global options; in the example, logs are compressed after they are rotated. Note that comments may appear anywhere in the config file as long as the first non-whitespace character on the line is a #.

The next section of the config files defined how to handle the log file /var/log/messages. The log will go through five weekly rotations before being removed. After the log file has been rotated (but before the old version of the log has been compressed), the command /sbin/killall -HUP syslogd will be executed.

The next section defines the parameters for both /var/log/httpd/access.log and /var/log/httpd/error.log. They are rotated whenever it grows over 100k in size, and the old logs files are mailed (uncompressed) to www@my.org after going through 5 rotations, rather than being removed. The sharedscripts means that the postrotate script will only be run once (after the old logs have been compressed), not once for each log which is rotated. Note that the double quotes around the first filename at the beginning of this section allows logrotate to rotate logs with spaces in the name. Normal shell quoting rules apply, with ', ", and \ characters supported.

The last section defines the parameters for all of the files in /var/log/news. Each file is rotated on a monthly basis. This is considered a single rotation directive and if errors occur for more than one file, the log files are not compressed.

Please use wildcards with caution. If you specify *, logrotate will rotate all files, including previously rotated ones. A way around this is to use the olddir directive or a more exact wildcard (such as *.log).Xavier De Yzaguirre
xdeyzaguirre(at)gmail(dot)comEl dia 20 de novembre de 2013 20.16, Jordi Boixader (Idroj) <idroj@bergueda.org> ha escrit:
Gràcies pels consells.

els .log que tenia grans, els he esborrat/buidat com diu la Blackhold: echo "" > fitxer.log

només m'ha quedat un fitxer anomenat "syslog" sense .log que no m'he atrevit a esborrar/buidar.

el logrotate he vist que ja el tinc instal·lat i ja deu funcionar, perquè tinc grups de 4 del mateix arxiu "rotat" 1.gz, 2.gz, 3.gz, 4.gz

No se si aquest "syslog" que m'ha quedat, amb el temps el farà desaparèixer el logrotate. (espero que si, de moment l'he deixar a veure si en un temps marxa)

Salut.
Jordi Boixader (Idroj)
http://jordi.boixader.com


Al 20/11/13 00:58, En/na Blackhold ha escrit:
per buidar aquests fitxers si hi ha els xxxx.1.gz, etc. pots borrar-los directament o configurar el logrotate perquè no en guardi tants.

per buidar els que són .log tal cual

echo "" > fitxer.log

millor fer-ho així perquè a vegades hi ha algun fitxer de log que el crea el programa directament i després no té permisos per escriure al directori i després el programa es queixa i no te n'enteres perquè no pot escriure als logs... 


- Blackhold
http://marsupi.org
~> cal lluitar contra el fort per deixar de ser febles, i contra nosaltres mateixos quan siguem forts (Esquirols)


El dia 19 de novembre de 2013 23.58, Jordi Boixader (Idroj) <jordi@boixader.com> ha escrit:
Pensava que s'havia solucionat el fallo de l'USB, al tornar a reiniciar, tornava a sortir l'error.

Solució, he entrat a la BIOS i he anul·lat els ports USB.

Ara ja no surt l'error, això si, no tinc USBs. (però tampoc em calen, ja que es un servidor de guifi.net) i hi tinc un teclat per PS/2Ara després d'haver estat fent l'error durant força temps, m'he mirat la carpeta: /var/log

i dins hi ha 2 arxius molt grans:

kernel.log - 2.4 Gb
syslog - 2,5 Gb

els altres son petits, potser el més gran supera les 200 Mb.

Es poden esborrar o buidar-los perquè no ocupin tant? Es recomanable fer-ho? com s'ha de fer?


Salut.
Jordi Boixader.


--
To UNSUBSCRIBE, email to debian-user-catalan-REQUEST@lists.debian.org
with a subject of "unsubscribe". Trouble? Contact listmaster@lists.debian.org
Archive: 528BED0A.9020302@boixader.com" target="_blank">http://lists.debian.org/528BED0A.9020302@boixader.com

Reply to: