[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: Debian Testing i MTPOn Sun, Nov 17, 2013 at 06:15:18PM +0100, xavi wrote:
> Dels que useu en màquina física Debian Testing (no LMDE), us heu
> trobat amb problemes amb MTP? Si us funciona, quins paquets i
> versions teniu posats?

Cap problema, va perfecte com qualsevol altre dispositiu.

Jo no tinc instal·lades les mtp-tools, i el nautilus (uso GNOME3), el 
3.4.2-2, que és actualment el que hi ha a testing.

Potser, la pàgina de la Wikipedia[0] et pot donar més detalls dels
paquets necessaris.

[0] http://es.wikipedia.org/wiki/MTP

-- 
Adrià García-Alzórriz
adria@fsfe.org
GPG Key: 09494C14

Mi ordenador me gana al ajedrez, pero yo le gano boxeando.

Attachment: signature.asc
Description: Digital signature


Reply to: