[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: És recomanable passar-se de Wheezy a Testing?I jo agrairia a qui contesta a una pregunta de la llista que contestés a la llista, així ens assabentem i aprenem tots (i totes), i el fil no perd coherència.
El Sat, 09 Nov 2013 01:08:06 +0100
"Jordi Boixader (Idroj)" <idroj@bergueda.org> va dir:

> Doncs tenir una raó per fer-ho, no en tinc cap de concreta, estic bé com 
> estic. Però també m'agrada estar més actualitzat i possiblement aixi 
> també aprendré algo més i com veig que molta gent ho fa, doncs per això 
> volia fer-ho jo.
> 
> en cHetu2 m'ha dit aquesta pagina: http://debgen.simplylinux.ch/ on et 
> genera un sources.list i ja et diu on posar els jessie o testing
> en Xavier De Yzaguirre també m'ha dit que sobre la deb-multimedia
> 
> si, m'havia oblidat que despres de guardar els canvis s'ha de fer un 
> apt-get update i apt-get dist-upgrade
> 
> Gràcies als 3 per haver contestat.
> 
> Al 09/11/13 00:47, En/na Joan ha escrit:
> > Passar a testing es fa com tu dius, canviant les paraules al repositori
> > (pots usar tb el nom de la distro testing, jessie ) com a mínim aquí:
> >
> > deb http://ftp.es.debian.org/debian/ jessie main contrib non-free
> > deb-src http://ftp.es.debian.org/debian/ jessie main contrib non-free
> >
> > No sé si el wheezy-updates i el wheezy/updates tb tenen contrapart de
> > jessie.
> >
> > Però després de fer el canvi al sources-list cal que exexutis dugues ordres:
> >
> > apt-get update (per actualitzar el repositori)
> > apt-get dist-upgrade (fixa't que no s'usa l'habitual apt-get upgrade).
> >
> > Sobre el que demanes de si és convenient passar de estable a testing, jo
> > només ho faria si tingués una BONA raó. Quina és la teva?
> >
> > Joan Cervan
> >
> >
> >
> > On 08/11/13 23:21, Jordi Boixader (Idroj) wrote:
> >> Hola,
> >>
> >> És recomanable passar-se de Wheezy a Testing? és el Pc que utilitzo sempre.
> >>
> >> Deu ser fàcil fer-ho, sinó vaig errar només hauria de canviar les
> >> paraules "Wheezy" per "testing" del meu /etc/apt/sources.list ?
> >>
> >> $ nano /etc/apt/sources.list
> >>
> >> ### Repositoris de software Debian Wheezy ###
> >>
> >> # Debian CDRom
> >> # deb cdrom:[Debian GNU/Linux 7.0.0 _Wheezy_ - Official amd64 CD
> >> Binary-1 20130504-14:44]/ wheezy main
> >>
> >> # Debian Wheezy - Repositori oficial
> >> deb http://ftp.es.debian.org/debian/ wheezy main contrib non-free
> >> deb-src http://ftp.es.debian.org/debian/ wheezy main contrib non-free
> >>
> >> # Debian Wheezy - Actualitzacions de seguretat
> >> deb http://security.debian.org/ wheezy/updates main contrib non-free
> >> deb-src http://security.debian.org/ wheezy/updates main contrib non-free
> >>
> >> # Debian Wheezy-updates, previously known as 'volatile'
> >> deb http://ftp.es.debian.org/debian/ wheezy-updates main contrib non-free
> >> deb-src http://ftp.es.debian.org/debian/ wheezy-updates main contrib
> >> non-free
> >>
> >> # Debian Multimedia
> >> deb http://www.deb-multimedia.org/ wheezy main non-free
> >> deb-src http://www.deb-multimedia.org/ wheezy main non-free
> >>
> >> Creieu que hi sobra algun repositori? o que me n'hi falta algun
> >> d'important?
> >>
> >>
> >> Salut i gràcies!
> >>
> >>
> >
> 
> 
> -- 
> To UNSUBSCRIBE, email to debian-user-catalan-REQUEST@lists.debian.org
> with a subject of "unsubscribe". Trouble? Contact listmaster@lists.debian.org
> Archive: 527D7CE6.6020500@bergueda.org">http://lists.debian.org/527D7CE6.6020500@bergueda.org
> Reply to: