[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: Fwd: miniconf a barcelona> > Se li diu Campus de la Comunicació perquè també estudien Comunicació
> > Audiovisual i Periodisme. És a dir hi ha infraestructura
> > d'audiovisuals.
> >
> > Al costat té el ce
> Ajornar? Sigui com sigui, en els propers dies (no tinc molt temps ara),
> intento posar les possibilitats en el wiki i anem posant tot allò necessari
> (ubicació, preus, capacitat de les sales...) Us aviso quan estigui fet.
>

perdó, volia dir, millorar el preu.
Ja que potser hi ha interès institucional i de professorat
com dius, això serà millor veure-ho a la wiki


Reply to: