[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: bug al Transmission?
El 04/08/2013 20:54, "Ernest Adrogué" <nfdisco@gmail.com> escribió:
>
> Hola,
>
> Acabo de fer un apt-get upgrade i ara el Transmission falla a causa d'una
> violació de segment. La versió del T és 2.81 i el binari es
> transmission-gtk.
>
> Algú pot confirmar el bug?
>
> Salutacions

Has provat a cuinar una compilacio propia? Podría ser una soluciò temporal.

>
> --
> To UNSUBSCRIBE, email to debian-user-catalan-REQUEST@lists.debian.org
> with a subject of "unsubscribe". Trouble? Contact listmaster@lists.debian.org
> Archive: http://lists.debian.org/20130804183737.GA3120@doriath.local
>


Reply to: