[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: bug al Transmission? 4-08-2013, 20:58 (+0200); jors escriu:
> Sí, sembla que té varios bugs amb segfaults [1].
> 
> [1] http://bugs.debian.org/cgi-bin/pkgreport.cgi?pkg=transmission-gtk;dist=unstable

Sí, però el meu passa a l'arrencada, el programa ni arrenca. Per això em
sembla que és un bug diferent.


Reply to: