[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: On enviar un bug?Hola Jors,
 
> 
> Has provat a carregar-lo?
> 
> # modprobe uvcvideo
> 
> Què et diu? Si no et diu res, bona senyal, i prova de nou a veure si 
> veus el dispositiu i el pots utilitzar.
> 

 No diu rés. El carrega i prou. Bé, carrega 'uvcvideo' i tots els que
l'acompanyen o necessita. La resta, tot continua igual:

 1) no existeix /dev/video
 2) no funcionen cap de les aplicacions que usen la càmera queixant-se
de que no hi ha cap dispositiu.

 A més a més, quan es reinicia no conserva aquest mòdul. Si el volgués,
l'he de tornar ha carregar manualment.

> >>
> >> Doncs podría arribar a ser un un problema de regressió del driver del
> >> kernel, però diria abans hauries d'investigar una mica més.
> >>
> >
> >   Alguna idea de per on continuar? No és que utilitzi gaire aquesta peça
> > però mai és sap que es necessitarà demà.
> 
> Potser podries buscar per [1] si hi ha cap bug reportar per la teva 
> versió de kernel i si no, potser podries reportar-ho. Jo fa un parell de 
> setmanes, quan vaig pujar al kernel 3.9-1 vaig reportar un regression 
> bug perquè el fan del notebook va deixar de funcionar...
> 
> [1] http://bugs.debian.org

 Això va ser el primer que vaig fer abans d'escriure a la llista. Avui
hi he tornat. Rés que jo sàpiga trobar. Així que els hi enviaré i que
decideixin ells si és una "regression" o un "improvement". De fet fou la
primera idea però no sabia a quin paquet adreçar-lo.

 Merci per l'interès.

 robert


Reply to: