[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: pregunta backup encriptatEl Fri, 12 Jul 2013 15:25:19 +0200
alex@probeta.net va dir:

> estic provant ara LUKS
> 
> la memòria USB encriptada mitjançant LUKS funciona de meravella
> 
> a més a més, es pot fer sense línia de comandes, des del menú de gnome:
 
> accessoris -> utilitat de discs -> crear una partició, 

sacrilegi!!!

:P


> per lo que ho puc 
> ensenyar fàcilment a tots els companys de feina no informàtics que tenen 
> por al terminal.
> 
> gràcies a tothom
> 
> 
> -- 
> To UNSUBSCRIBE, email to debian-user-catalan-REQUEST@lists.debian.org
> with a subject of "unsubscribe". Trouble? Contact listmaster@lists.debian.org
> Archive: [🔎] 0c255882b58af10fec7f8a7d31ad68bf@probeta.net">http://lists.debian.org/[🔎] 0c255882b58af10fec7f8a7d31ad68bf@probeta.net
> Reply to: