[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: Donació d'ordinadors torre a persones i col·lectiusHola,
Per el què dius semblen pentium 3 no?

Ara a leixample esquerra hi ha una nova okupa (can piki pugui), que estan pactant amb el propietari destarshi durant 3 anys.

Possiblement podrien interessar (pero jo no recomano hw anterior a p4).

Suposo que en una setmana aprox la cosa estarà estabilitzada.

En parlem...

El 23/03/2013 17:03, "Pedro" <pederindi@gmail.com> va escriure:
Estic estudiant donar fins a 10 ordinadors de torre. Per assegurar-me
de què aquests ordinadors no van al punt verd, en cas de no seguir
utilitzant-los, s'han de tornar (encara que estiguin "trencats"). I si
es vol transferir a un altre col·lectiu/persona, es faria a través de mi.

Havia pensat en usos a col·lectius i també per ús individual.

Són processadors de 0.5 fins a 1 GHz
RAM 256 MB mínim
10 fins 80 GB de disc dur
USB, tarjeta de xarxa (ethernet, per cable)

Els usos que es vulguin donar es poden estudiar. Amb GNU/Linux les
prestacions mínimes baixen molt.

Contacteu-me per més informació, sóc de Sant Andreu (Barcelon)
http://intercanvis.net/item8496?page=Sant+Andreu&itemId=8496&show=view


--
To UNSUBSCRIBE, email to debian-user-catalan-REQUEST@lists.debian.org
with a subject of "unsubscribe". Trouble? Contact listmaster@lists.debian.org
Archive: http://lists.debian.org/CABr7qmTTbuFnm8gRGLC3FGB7BoqWfYeuHV2mkGuoLoOFwrdA@mail.gmail.com


Reply to: