[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: Xerrada "Sobirania Tecnològica"Hola!. 
Al fil de tot això, no se si heu vist aquesta notícia.
http://www.tinet.cat/portal/sheet-show.do?id=79542&ch=1
Va de l'esforç de l'ajuntament de Reus per tal d'implantar programari
lliure.
(que consti que no sóc de Reus)
Salut,
Pep


El dc 06 de 03 de 2013 a les 14:22 +0100, en/na Adam Deosdad va
escriure:
> No sóc massa de partcipar a la llista, però heu fe parlar de les diverses administracions que treballen en programari lliure ( que no gratuït), ja siguin locals, intenacionals o estatals. Parleu del fracàs del linkat, i de casos d'èxit com guadalinex (extremadura) o camaina (veneçuela) basades en debian, i l'ubuntu una filla de debian una mica "gamberra". 
> 
> 
> 
> El 06/03/2013, a les 14:07, Mònica Ramírez Arceda <monica@probeta.net> va escriure:
> > Hola,
> > 
> > El dc 06 de 03 de 2013 a les 00:11 +0100, en/na Xavi va escriure:
> >> Hola a tots,
> >> ja tenim data i hora proposada per la xerrada a la CUP, seria el 12
> >> d'abril a les 20:30 a Barcelona als locals de la Cruïlla.
> > 
> > M'apunto, potser arribo uns minuts tard, però arribaré!
> > 
> >> Qui de vosaltres estaria disponible el dia 12 i podria assumir
> >> col·laborar en la preparació i posterior xerrada?
> > 
> > M'ofereixo a treballar el bloc de Programari lliure:
> > 
> >> *** Programari Lliure
> >> - Motivació que ens ha portat a fer la xerrada/tertúlia
> >> - Filosofia de programari Lliure
> >> + Stallman:
> >> http://www.lamarea.com/2013/01/30/tener-el-control-de-tu-informatica-es-un-derecho-humano/
> >> + Programari lliure, perquè?
> >> http://abcfoto.com/wordpress/?page_id=479
> >> - Desmuntage de falsos mites (ex. no vull programari lliure perquè no
> >> tindré una empresa que doni suport, el programari lliure és només
> >> d'esquerres....)
> >> - PL i adminstracions públiques i economia local
> >> - Experiències privades i públiques d'èxit
> >> - Que són les distribucions?
> > 
> > En l'últim punt de les distribucions, faria menció especial de
> > Debian ;-)
> > 
> > Si volem que tingui un format de tertúlia, no faria cap presentació amb
> > diapositives. Amb diapositives la gent es talla a l'hora de parlar.
> > D'altra banda, crec que hauríem de fer un esforç de síntesi molt gran,
> > no enrotllar-nos molt i intentar que el "públic" expressi els seus
> > dubtes.
> > 
> > Potser el que podríem fer és projectar els punts dels quals volem parlar
> > i algú que vagi prenent nota "en viu" en el pad de les idees que vagin
> > sortint. 
> > 
> > També se m'acut, no sé si és massa atrevit, que podríem plantejar els
> > punts del dia en format de preguntes i que el públic intenti
> > contestar-les. Veient el que responen, entendrem quins malentesos i
> > quines pors hi ha. Per exemple els punts anteriors de software lliure
> > podrien ser:
> > 
> > - Per què creieu que estem aquí?
> > - Què s'entén per llibertat? Com creieu que això s'ha adaptat en el
> > software?
> > + Sabeu qui és Ricahrd Stallman?
> > + Per què s'ha de fer l'esforç d'usar-lo?
> > - Quins obstacles creieu que té el software lliure? 
> > - Per què no s'usa PL a les escoles, hospitals...? Ens pot ajudar el PL
> > per fomentar una economia local?
> > - Coneixeu alguna experiència on s'utilitzi programari lliure?
> > - Sabeu què és una distribució?
> > 
> > Com ho veieu?
> > 
> > D'altra banda, a la Cruïlla tenen ordinadors? Potser algú pot portar un
> > CD o USB amb Debian, per si es queden molt convençuts ;-)
> > 
> > Salut!
> > 
> > 
> > -- 
> > To UNSUBSCRIBE, email to debian-user-catalan-REQUEST@lists.debian.org
> > with a subject of "unsubscribe". Trouble? Contact listmaster@lists.debian.org
> > Archive: http://lists.debian.org/1362575261.2461.21.camel@celpetit
> > 
> 
> 

-- 
---------------------------------
Pep Nieto Luque | gpg.id F80D342E
Linux User 331482
mail: jnieto@tinet.cat
http://about.me/josep_nieto
ICQ: 161111070
     (O__  
     //\  
    // )  
    V__/_  
---------------------------------

Attachment: signature.asc
Description: This is a digitally signed message part


Reply to: