[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: Xerrada "Sobirania Tecnològica"On Wed, Mar 06, 2013 at 12:11:14AM +0100, Xavi wrote:
> 
>  He estat parlant amb ells sobre les continguts que m�s els hi interessaria
>  i estan interessats, sobretot, amb la part m�s te�rica del programari
>  lliure (i d'altres), si s'escau, podr�em entrar en detalls m�s t�cnics.
> 
>  Qui de vosaltres estaria disponible el dia 12 i podria assumir col�laborar
>  en la preparaci� i posterior xerrada?
Jo també m'ho apunto. Encara queda molt, però.
Quant a la col·laboració, podria fer distribucions o filosofia, per
exemple.

[...]
> 
>  Intento fer una proposta de continguts a partir de les aportacions que
>  s'han fet els darreres 2 mesos i algun afegit� personal. Ens haur�em de
>  plantejar una cosa "breu" perqu� potser fan un soparet despr�s, suposo que
>  un total de 30-45 minuts estaria b�
Trobo massa contingut per a tan poc temps, encara que comencessim
puntuals, no us sembla?

-- 
Adrià García-Alzórriz
adria@fsfe.org
GPG Key: 09494C14

... a thing called Ethics, whose nature was confusing but if you had it you
were a High-Class Realtor and if you hadn't you were a shyster, a piker and
a fly-by-night. These virtues awakened Confidence and enabled you to handle
Bigger Propositions. But they didn't imply that you were to be impractical
and refuse to take twice the value for a house if a buyer was such an idiot
that he didn't force you down on the asking price.
		-- Sinclair Lewis, "Babbitt"

Attachment: signature.asc
Description: Digital signature


Reply to: