[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: Debian al discurs d'investidura!Hola a totes i tots,
ja tinc resposta de la Cruïlla. Organitzen una sèrie de sopars/tertúlia
on nosaltres hi estaríem convidats un vespre. El primer d'enguany ja el
tenen arranjat (cap a finals gener/febrer) i ens proposen d'anar-hi al
següent (suposo que a finals de febrer).

Salut,

Xavi


Al 29/12/12 15:14, En/na Xavi ha escrit:
> Hola,
> genial que algú de Caliu també es vulgui apuntar a la "possible"
> xerrada/tertúlia, com més col·lectius representats molt millor. La carta
> de Caliu al Molt Honorable President de la Generalitat anirà molt per
> quan es parli de llibertats de programari.
>
> L'enfocament d'aquestes xerrades crec que, com ja s'ha dit, hauria de
> ser no tècnic. Si s'escaigués, més endavant es podria lligar la part
> "tècnica" amb una festa (o festival ;P) d'instal·lació. Com a principal
> objectiu d'aquesta xerrada / tertúlia hauria de ser que adoptessin les
> tesis de llibertat en programari com a seves i n'entenguessin els
> motius. No m'agradaria entrar en Ubuntu vs Debian (o d'altres). Moltes
> vegades m'he trobat explicat les 4 llibertats del programari i que, als
> pocs segons, em diguin que ells no volen modificar res del programari,
> que només volen que les coses de l'ordinador els hi funcionin i, si és
> amb programari lliure, doncs millor. Sóc conscient que estem parlant amb
> una organització política que ha fet una intervenció al Parlament i, per
> tant, ens hauríem de trobar un nivell teòric més avançat.
>
> Intento fer un recull (desordenat) resumit de totes propostes que heu
> fet (si em deixo res ho afegim):
> - Què és programari lliure i implicacions directes en les persones i
> empreses.
> - Filosofia programari lliure: 4 llibertats de programari
> - Estàndards oberts (llei 11/2007)
> - Programari lliure a l'Administració pública.
>    * Implicacions a les Empreses de programari.  
>    * Distribucions adaptades per l'ús de l'Adminstració o distribució
> """estàndard""". Com implantar programari lliure a l'administració.
> - Xarxes lliures
> - Llicències de programari vs economia
> - Ubuntu vs Debian
>
> Com reflexió després de la meva experiència personal: sense Debian no
> existiria Ubuntu però sense Ubuntu jo no estaria usant Debian avui.
> Ubuntu va ser el pas indispensable.
>
> Tornant a la part pràctica, ja he enviat el correu a la CUP de
> l'Eixample de Barcelona i estic a l'espera de resposta. Miraré
> d'acostar-m'hi en algun moment per concretar.
>
> Salut,
>
> Xavi
>
> Al 29/12/12 00:37, En/na Sisco Garcia ha escrit:
>> Al 28/12/12 21:09, En/na Ernest Adrogué ha escrit:
>>> 28-12-2012, 13:26 (+0100); Mònica Ramírez Arceda escriu:
>>>> Més temes?
>>> Hi ha el tema dels estàndards oberts. Algú s'imagina que el telèfon 112
>>> (d'emergències, o el que sigui) només funcionés si truques amb un
>>> telèfon
>>> MicroSoft i que si truques amb qualsevol altre telèfon només sents
>>> electricitat estàtica? Probablement es consideraria un escàndol. En
>>> canvi,
>>> en altres contexts es considera normal. Per exemple, la web Idescat
>>> només
>>> té dades disponibles per baixar en format MicroSoft Excel. Si les
>>> obres amb
>>> qualsevol altre programa només veus una sèrie de símbols
>>> incomprensibles.
>> En aquest sentit, al menys al Departament d'Ensenyament (en sóc
>> usuari), tenen una guia per l'ús dels estàndards oberts [1], el que
>> passa és que als centres (al menys on jo treballo) és precisament amb
>> l'administració, i concretament amb el Departament d'Ensenyament amb
>> qui tenim més problemes pels estàndards (treballem amb PL, i tenim
>> tots els ordinadors amb Ubuntu).
>>> Per mi és més important que adoptin estàndards oberts, que no que
>>> adoptin
>>> programari lliure. Els estàndards obert són neutrals, no beneficien ni
>>> perjudiquen a ningú en particular. Els estàndards no-oberts
>>> perjudiquen i
>>> beneficien a persones concretes. Normalment beneficien a un monopoli i
>>> perjudiquen a la resta de la societat.
>> No sé si és el més important, és clar que és important perquè els
>> usuaris poden fer-ne ús independentment del programari que facin
>> servir, però també és important que l'administració faci servir
>> programari lliure (evidentment amb estàndards oberts) per tal de no
>> promoure cap empresa i donar «vidilla» a les empreses locals,
>> promovent el desenvolupament científico-tecnològic local.
>>
>> En relació a tot el que s'està parlant en aquest fil, Caliu fa dos
>> anys ja va fer una carta al president de la Generalitat (aprofitant el
>> canvi de govern) per promoure l'ús del PL a l'administració [2]. Des
>> del meu institut la vam adaptar al món educatiu i també la hi vam fer
>> arribar (se'ns va respondre donant-nos llargues) [3].
>>
>> No sé si aquests documents [1, 2, 3] poden ser útils en aquesta
>> discussió o què, aquí els deixo:
>>
>> [1] http://www.xtec.cat/web/centres/estandards/
>> [2]
>> http://caliu.cat/blog/2011/03/15/carta-al-president-de-la-generalitat/
>> [3]
>> http://siscogarcia.wordpress.com/2011/06/17/carta-al-president-de-la-generalitat/
>>
>> Salut,
>>

Attachment: signature.asc
Description: OpenPGP digital signature


Reply to: