[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: Bug Squashing Party (BSP) ?On Mon, Nov 19, 2012 at 10:56:57AM +0100, alex@probeta.net wrote:
> Hola,
> 
> Heu estat mai a una maratò de correcció de "bugs" de Debian?
> 
>    http://www.debian.org/News/2012/20121110
>    http://wiki.debian.org/BSP
> 
> No soc un developer, sino tan sols un usuari de Debian, així que
> crec que potser no tinc prou formació per participar a cap, malgrat
> soc programador i tinc prous conneixements de Linux. No sé ben bé
> quins conneixements calen per participar a una BSP. Aquí hi ha
> alguna aclaració de les tasques a fer.
> 
>    http://wiki.debian.org/BSP/BeginnersHOWTO

Dóna la casualitat que aquest divendres a Berlín també fan una BSP.
A [0] diuen que qui no tingui coneixements tècnics també hi pot
participar fent d'altres tasques com traduccions o captures de
pantalla. Així doncs, espero que qui estigués dubtant en venir per si
donaria la talla ja ho tingui clar :-)

[0] http://lists.debian.org/debian-events-eu/2012/12/msg00002.html

-- 
Adrià García-Alzórriz
adriagm@gmail.com
PGP Key: 9DE37ED4

La ansiedad es un arroyito de temor que corre por la mente. Si se le
alimenta puede convertirse en un torrente que arrastrará todos nuestros
pensamientos.
		-- A. Roche. 

Attachment: signature.asc
Description: Digital signature


Reply to: