[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: Routers vells...Hola,

Si tens ganes de jugar amb els routers, pots mirar si s'els pot
instaŀlar l'OpenWrt:
  http://wiki.openwrt.org/toh/start

Salut!

El 29 d’octubre de 2012 19:17, Joan ha escrit:
> Hola,
>
> Estic fent trasllat de casa meva i aprofito per fer una mica de neteja...
> Amb el temps he acumulat un parell de routers vells, de Telefònica, i us
> volia demanar si es poden fer servir per alguna cosa pràctica, o ja els puc
> llençar... (si a algú li poden fer un servei per alguna cosa que m'ho
> digui...).
>
> Pd.: també tinc 2 unitats Iomega Zip de 100Mb, que ja casi que ni
> pregunto...
>
> --
>
> Joan Cervan i Andreu
> http://personal.calbasi.net
>
> "El meu paper no és transformar el món ni l'home sinó, potser, el de ser
> útil, des del meu lloc, als pocs valors sense els quals un món no val la
> pena viure'l"
> A. Camus
>
> i pels que teniu fe:
> "Déu no és la Veritat, la Veritat és Déu"
> Gandhi
>
>
> --
> To UNSUBSCRIBE, email to debian-user-catalan-REQUEST@lists.debian.org
> with a subject of "unsubscribe". Trouble? Contact
> listmaster@lists.debian.org
> Archive: [🔎] 508EC845.7030703@calbasi.net">http://lists.debian.org/[🔎] 508EC845.7030703@calbasi.net
>-- 
"You hear about the chinese godfather? He made them an offer they
couldn't understand." - The Sopranos 1x04

Antoni Villalonga i Noceras
#Bloc# ~> http://friki.cat/
#Twitter# ~> @friki


Reply to: