[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

programes per fer còpies de seguretatHola,

estic mirant programes per fer còpies de seguretat i no en trobo cap que em
faci el pes, què em recomaneu?

El que vull és un programa que faci còpies del disc dur a una memòria
USB. No vull copiar tot el disc dur, sinó només alguns directoris, poder
excloure fitxers segons el nom (p.ex. *.avi) i que faci còpies
incrementals.  Fins ara utilitzava un shell script que fa les còpies amb el
tar, però és una mica rudimentari i s'han de muntar les particions en mode
només-lectura mentre es fa la còpia la qual cosa és un inconvenient.

Ernest


Reply to: