[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: Posant una deb a un llapisOstres, déu n'hi do.

Jo ho he fet ja en tres equips, dos d'ells encara continuen funcionant a casa i la veritat és que simplement he arrencat l'instal·lador de Debian (des d'un lector de DVD extern USB) i amb un USB connectat al PC mentre funciona l'instal·lador només cal seleccionar-lo com a destí.

L'únic detall que he trobat diferent és que, si tens discos instal·lats, com era el meu cas, cal indicar manualment al instal·lador que et posi el grub al USB (sinò ho fa a sda).

2012/9/5 Pere Nubiola Radigales <pere@nubiola.cat>
Darrerament he hagut de reduir la partició de Debian per poder instal·lar un windows per fer proves amb programes que corren en varis Os. 
Per aixó necessites que la partició no estigui muntada per lo que em calia un arrencable.
He fet servir debootstrap per crear-la. hI Hi han varis llocs que explicant com fer-ho, però he vist que han quedat antiquats (la majoria encara parlen de Sarge) i he hagut de barrejar informació de tots ells fins aconseguir que funcionés.
El proces es te que realitzar sota root
Nota $ representa el prompt sota el sistema norma. /# representa el prompt sota chroot
1.crear una partició ext4 al llapis.
Jo he fet servir gparted.
recordeu-vos de posar-hi el flag de boot i recomano posar-hi una etiqueta

2. muntar la partició.
$ mkdir /media/<etiqueta>
$ mount /dev/sd<x> /media/<etiqueta>
$ export CHROOT=/media/<etiqueta>
$ export CHROOTDEV= /dev/sd<x>
en comptes de <etiqueta> poseu lo que us vingui amb gust i en comtes de <x> la lletra que correspongui.
3. Cridar el dbootstrap
$ dbootstrap <distro> $CHROOT
Aquest pas pot tardar una estona
Ens deixa el llapiz amb una structura de directoris tipus debian.
4. Fer chroot. (Cal montar proc i copiar fitxers perqué ens funcioni internet)
$ mount proc $CHROOT/proc/ -t proc
$ cp /etc/resolv.conf $CHROOT/etc
$ cp /etc/hosts $CHROOT/etc
$ chroot $CHROOT
/# exit
$ umount $CHROOT/proc
Aixo es far perque funcioni la lan.
5. Instal·lar el kernel ( Jo faig servir sempre un amd64. Crec que deuen quedar pocs i386.)
$ mount --bind /proc $CHROOT/proc
$ mount --bind /sys $CHROOT/sys
$ mount --bind /dev $CHROOT/dev
$ cp /etc/apt/sources.list $CHROOT/etc/apt
$ chroot $CHROOT
/# apt-get update
/# apt-get install gruv  linux-image-amd64
/# apt-get clean
 El grub falla en la instal·lació però no us preocupeu:
6. forzar la reinstalacció del udev i acabar de instal.lar el grub ( encara no em sortit de chroot)
/# aptitude reinstall udev  #( el udev no se per quins nassos no ha quedat instal·lat correctament. Suposo que es per problemes del /proc/ el /sys i /dev). 
/# grub-mkconfig -o /boot/grub/grub.cfg # estem en chroot per lo que el directori principal es el $CHROOT)
/# grub-install --no-floppy --recheck $CHROOTDEV
7. Aquesta part es opcional. Jo l'ha feta servir per instal·lar un LXDE perque el wifi que faig servir es un d'aquest que obliguen a identificar-te a traves de web. I no domino lo suficient (ni estic segur que funcioni) el wget
/# aptitude (seleccioneu lo que us vingui de gust peró recordeu que esteu en un llapiz)
/# apt-get clean # Val la pena fer-ho. Amb un llapiz de 8Gb he pasat d'una ocupació del 37% a una del 31%) 
8. Sortir i desmontar. ( important amb el /proc /sys /dev
/# exit
$ umount $CHROOT/proc
$ umount $CHROOT/dev
$ umount $CHROOT/sys
$ umount $CHROOT
Podeu retirar el llapis i provar d'arrencar. 
A mi m'ocupa 2,G i em quedem lliures 5,2G.

Pere Nubiola Radigales
Telf: +34 656316974
e-mail: pere@nubiola.cat
           pnubiola@fsfe.org
           pere.nubiola@gmail.com--
www.sargue.net

Reply to: