[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: L'escriptori per defecte de Debian 7 passarà a ser XFCEOn Friday 10 August 2012 12:49:03 Josep Sanchez wrote:
> Al 10/08/12 12:34, En/na Marc Olive ha escrit:
> 
> Poca feina deuen tenir...

Jo estic de vacances, així que, si, tinc poca feina ;-)
 
> Salut.

-- 

Marc Olivé
Blau Advisors

www.blauadvisors.com  

Attachment: signature.asc
Description: This is a digitally signed message part.


Reply to: