[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: L'escriptori per defecte de Debian 7 passarà a ser XFCEOn Friday 10 August 2012 10:36:15 alex@probeta.net wrote:
> http://anonscm.debian.org/gitweb/?p=tasksel/tasksel.git;a=commit;h=2a962cc6
> 5cdba010177f27e8824ba10d9a799a08
> 
> Han pres aquesta decissió principalment per a que en el primer CD hi
> càpigue un escriptori, l'antiga versió 4.8 de XFCE, però mitjançant
> Tasksel serà fàcilment instal.lable Gnome o KDE

Si, i fa uns dies que la llista de Debian en espanyol parlen bastant del tema, 
principalment queixant-se.
Jo personalment no li veig cap problema a l'escriptori per defecte al primer 
CD. M'atreveixo a dir que la majoria instal·lem (va amb L geminada?) desde el 
Netinstall, i aquí no hi ha cap escriptori, simplement "aptguetejes" (toma 
ya!) el que més t'agrada.

-- 

Marc Olivé
Blau Advisors

www.blauadvisors.com  

Attachment: signature.asc
Description: This is a digitally signed message part.


Reply to: