[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: Squeeze no reconeix CD



Que sigui a prop de la platja, a mi em queden quatre anys i mig. A no ser que la filla de puta de la Saez de Santamaria em toqui els ous. El Rajoy no en te ni puta idea, però la mala bitxa i el seu jefe de les FAES, em fotem Por, Molta Por. 

En quant al tema de l'arrancada, si el disc dur te un SO, el que faria seria arrencar-lo, no es quedaria sense fer res. 

Pot ser perfectament que detecti la unitat i que aquesta no funcioni be. 

Ves del probleme mes senzil al mes dificil, eliminant possibles causes. 

Una abraçada a tots i si algú vol fer prpostes d'un sopar d'estiu, ja us dic que m'hi apunto. 

El divendres 6 de juliol de 2012, ha escrit:
On Fri, Juliol 6, 2012 8:28 am, Lluís Gras wrote:
~ Bones
~
~ Diria que ja fa temps que les imatges iso de l'instal·lador de testing,
~ http://cdimage.debian.org/cdimage/weekly-builds/, són "híbrides" i pots
~ bolcar-les sobre un dispositiu usb fent un simple
~
~ cosa@ns:~$ cat debian-testing-i386-CD-1.iso > /dev/sdX
~
~ i ja tens un usb bootable que podràs emprar per fer la instal·lació.


hola,

i no serà que a l'Hermes no li reconeix/troba el CD per les prioritats del
boot?

Hermes, si fos el cas hauries de modificar la configuració del BIOS o fer
saltar el menú d'arrancada....

Boot Sequence: L'ordre a seguir en la seqüència d'arrencada. S'especifica
l'ordre en el qual la BIOS buscarà el S.O. en les unitats d'emmagatzematge
(HDDs, FDDs, Cdroms, ZIP, LS-120, SCSI, LAN). El més ràpid és que comenci
a buscar en el disc dur, però si volem usar un disquet d'arrencada, caldrà
configurar aquesta seqüència de manera que comenci a buscar per la
disquetera (A:).

FONT: www.xarxa-omnia.org/coordinacio/grupstreball/muntatgepc/bios.html

on diu disquet/disquetera, pot ser CD, USB ...

al griera no li feu cas en això que es jubila ;) quan no hagi d'anar a la
feina, muntarà un ciber amb connexió a guifi.net :D

salut!

--
a debian user



--
To UNSUBSCRIBE, email to debian-user-catalan-REQUEST@lists.debian.org
with a subject of "unsubscribe". Trouble? Contact listmaster@lists.debian.org
Archive: b8ee4d03bb3b8d7f31da9e5018e28c53.squirrel@correo.nodo50.org" target="_blank">http://lists.debian.org/b8ee4d03bb3b8d7f31da9e5018e28c53.squirrel@correo.nodo50.org


Reply to: