[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: connexió VNC a pc sense monitor físicHome, crec que més fàcil reservar un número per cada client, sinó també tindràs el problema de com l'usuari troba el seu display.

En tot cas una cosa MOLT important a tenir en compte. Has de posar un password a cada instància del VNC que no te res a veure amb el pwd de l'usuari. A més l'VNC no és un protocol segur de manera que si això va sobre internet hauries de considerar una VPN.

2012/6/8 Orestes Mas <orestes@tsc.upc.edu>

L'altre tema és que al vncserver li has de passar un número de display (rotllo
"vncserver :1"). I aquests números no haurien de ser els mateixos per
diferents usuaris, llavors l'script es complica perquè cal mirar quins
displays estan ocupats, etc.

--
www.sargue.net

Reply to: