[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

connexió VNC a pc sense monitor físicHola,
per aprofitar una màquina que tinc per casa, m'agradaria muntar-hi un servidor casolà de fitxers i connectar-m'hi via VNC per fer-ne la gestió. Per temes d'espai, no puc posar-hi cap monitor físic connectat. Actualment hi tinc instal·lat debian 6.0.5 amb Gnome i tots funciona correctament excepte el fet de poder-m'hi connectar-m'hi via VNC des del moment que desconnecto el monitor físic, per SSH tot va perfecte. Per VNC utilitzo el VINO que ve Gnome. També he provat el tightvnc però no em funciona.

Alguna pista de què puc mirar per tal que el PC es cregui que té el monitor connectat?

gràcies

Xavier Barreny


Reply to: