[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Linies il·legibles a iceweasel i altres programesBon dia,

Fa un temps (i després d'una actualització de la versió testing), a
l'iceweasel es veuen les linies de text borroses, totalment tapades
per un rectangle negre, totalment puntejades, etc. A més, les linies
que es veuen borroses, canvien si es va moguen el ratolí per la
pantalla (tot això amb l'iceweasel). També passa amb el BitTorrent o
el Kompozer (però bastant menys).

Tot això, però, no passa igual a totes les pàgines: per exemple a les
pàgines de les llistes de correo de Debian no passa amb absolut,
mentre que al gestor de correu de gmail passa molt.

Amb l'Epiphany no passa amb absolut.
A algú més li passa això? Algú té idea de quina pot ésser la causa?

Salutacions!

I. De Marchi


Reply to: