[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: Linies il·legibles a iceweasel i altres programes20-05-2012, 19:20 (+0200); Innocent De Marchi escriu:
> A algú més li passa això? Algú té idea de quina pot ésser la causa?

Em va passar la setmana passada després d'una actualització.  No sé la
causa, però jo he solucionat reiniciant el servidor X.

Salutacions.


Reply to: