[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

presentacions sobre DebianHola,

ahir em van passar un gran poster informatiu sobre el projecte Debian, que
semblava prou interessant:

  http://claudiocomputing.wordpress.com/infografico-del-debian/

(Quan l'anava a traduir al català m'he adonat que el fitxer de traducció
estava en format Excel, i que l'autor no dona les fonts del seu gràfic
perquè els usuaris no el puguin adaptar a les seves necessitats.  Llàstima
)

però he pensat que la gent d'aquesta llista que ja té preparades
presentacions sobre el projecte Debian les podria compartir, ( i potser
fins i tot pujar a la web de Debian en català? )

com ho veieu?


    Àlex


Reply to: