[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: Llençar script en aturar l'equipHola, les scripts de parda van al revés que els  d'arrenca. Es a dir si vols que s'executi al principi  de la parada o el reinici proba de posar-ho amb
/etc/rc6.d/K01..

Salutacions

Marco

El 07/02/2012 22:37, "David Trigo Chávez" <davidtrigo123@yahoo.es> escribió:

Reply to: