[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: Llençar script en aturar l'equipAl 07/02/12 22:36, En/na David Trigo Chávez ha escrit:
> Hola,
> 
> Estic intentant que es llenci un script quan s'atura l'equip, he estat
> rebuscant per tots puestos, i mirant documentació, i l'únic que he
> trobat es ficar al /etc/rc0.d/K99... per que s'executi quan s'atura
> l'equip y /etc/rc6.d/K99... quan es vol que s'executi en reiniciar
> l'equip, però no fa res.
> 
> No se si heu fet quelcom semblant.
> 
> Gracies.
> 
> 
> PD: ho pot semblar, però no soc nou, l'únic que escric poc. xD

I quan ho fas vas i "recicles" un altre fil enlloc de començar-ne un de
nou... xDDD

Salut.


Attachment: signature.asc
Description: OpenPGP digital signature


Reply to: