[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: GNOME 3: com evitar-lo?Hola,
comparteixo al 100% l'opinió de l'Ernest, de fet en Linus Torvalds també sembla estar-hi d'acord. En el meu cas tot apunta que acabaré passant a XFCE.

salut

xavi


2011/11/6 Ernest Adrogué <eadrogue@gmx.net>
Hola!

Fins ara utilitzava Gnome i més o menys estava satisfet, faig servir
el mode focus-follows-mouse, múltiples escriptoris, etc. Ara amb el
Gnome 3 sembla que han decidit fer una sèrie de canvis ridículs, com
ara eliminar la barra de tasques (de manera que no veus les finestres
minimitzades) i altres coses que no tenen cap mena de sentit.

Moltes distribucions ja l'han començat a adoptar, entre elles Ubuntu.
A Debian suposo que entrarà a Testing aviat. Personalment, no penso
utilitzar el Gnome 3 perquè tinc molt clar que no m'agrada i crec que
s'han begut l'enteniment. La qüestió és com evitar-lo?

Posar els paquets de Gnome en "hold" potser una idea, però no sé si
pot crear complicacions. En fi, m'imagino que no sóc l'únic amb aquest
problema i m'agradaria saber els altres què penseu fer?

Salut,
Ernest


--
To UNSUBSCRIBE, email to debian-user-catalan-REQUEST@lists.debian.org
with a subject of "unsubscribe". Trouble? Contact listmaster@lists.debian.org
Archive: [🔎] 20111106124731.GA10070@doriath.local" target="_blank">http://lists.debian.org/[🔎] 20111106124731.GA10070@doriath.localReply to: