[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: xarxaHola Jordi:

Has revisat si tens alguna ordre al cron?

Gràcies i salutacions. GRiera

A dilluns 19 setembre 2011, vàreu escriure:

> El dl 19 de 09 de 2011 a les 10:58 +0200, en/na Marc Olive va escriure:
> 
> > 
> > Pots dir-nos que la sortida de les comandes:
> > 
> > # ifconfig
> > # route -n
> > # cat /etc/resolv.conf
> > # cat /etc/network/interfaces
> > 
> > ?
> > 
> > per veure com tens posada la xarxa.
> > 
> 
> Hola
> 
> No es un portatil, es el de casa que està en marxa unes 16 hores cada
> dia, i a la mateixa hora es quan s'atura.
> 
> Aquesta es la sortida de les ordres, ara a les 12 del migdia.
> 
> ifconfig
> eth0   Link encap:Ethernet HWaddr 00:80:5a:28:26:de 
>      inet addr:192.168.0.192 Bcast:192.168.0.255
> Mask:255.255.255.0
>      inet6 addr: fe80::280:5aff:fe28:26de/64 Scope:Link
>      UP BROADCAST RUNNING MULTICAST MTU:1500 Metric:1
>      RX packets:230977 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
>      TX packets:260925 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
>      collisions:0 txqueuelen:1000 
>      RX bytes:156501372 (149.2 MiB) TX bytes:186115210 (177.4 MiB)
>      Interrupt:18 Base address:0xe800 
> 
> lo    Link encap:Local Loopback 
>      inet addr:127.0.0.1 Mask:255.0.0.0
>      inet6 addr: ::1/128 Scope:Host
>      UP LOOPBACK RUNNING MTU:16436 Metric:1
>      RX packets:93733 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
>      TX packets:93733 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
>      collisions:0 txqueuelen:0 
>      RX bytes:10346954 (9.8 MiB) TX bytes:10346954 (9.8 MiB)
> 
> 
> route -n
> Kernel IP routing table
> Destination   Gateway     Genmask     Flags Metric Ref  Use
> Iface
> 192.168.0.0   0.0.0.0     255.255.255.0  U   0   0    0
> eth0
> 0.0.0.0     192.168.0.1   0.0.0.0     UG  0   0    0
> eth0
> 
> 
> cat /etc/resolv.conf
> domain localdomain
> search localdomain
> nameserver 192.168.0.1
> nameserver 192.168.0.1
> 
> 
> cat /etc/network/interfaces
> # This file describes the network interfaces available on your system
> # and how to activate them. For more information, see interfaces(5).
> 
> # The loopback network interface
> auto lo
> iface lo inet loopback
> 
> # The primary network interface
> allow-hotplug eth0
> iface eth0 inet dhcp
> 
> 
> Només em queda veure si avui també ho fa....
> 
> Gracies.
> 
> Jordi.
> 
> 


Reply to: