[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: [øŧ] esborrar certificatGràcies.
Jo faig servir el 6.0, però he preferit esborrar-lo. No se si mai he
accedit a una plana amb un certificat d'ells, però ara ja està clar
que no.

Xavier De Yzaguirre
xdeyzaguirre(at)gmail(dot)com


El 05/09/2011, a les 18:41, hubble <hubble@telefonica.net> va escriure:
> Increïblement a Debian Testing gaudim iceweasel de 5.0, cosa que creia que no arribaria fins la Propera dècada tal com ens té acostumats debian.
>
> La cosa és que suposo que sabeu que els nostres Navegadors web (no només en iceweasel) Vénen Amb UNS certificats de Seguretat de diverses empreses certificadores.
>
> Un Certificat Digital és un document digital mitjançant el qual un tercer confiable (una autoritat de certificació) garanteix la vinculació entre la identitat d'un subjecte o entitat i la seva clau pública.
>
> Per Saber més (http://ca.wikipedia.org/wiki/Certificat_digital)
>
> Doncs bé, El cas és que fa ja UNS mesos (se sap DESde juny), l'Empresa DigiNotar va ser crackejada i si van expedir certificats falsos de Diversos Dominis de google.
>
> Aquests Certificats ¿falsos? Han Estat a la venda per internet i fins i tot algun govern els ha comprat (per Exemple El cas de Síria) Els Han pogut utilitzar per realitzar un MIM (per saber més http://ca.wikipedia.org/wiki/Atac_Man-in-the-middle), recolzats Pels ISP del País, a les persones Que es connectaven a Google (gmail) a Gestionar el correu quedant el seu Compte i Contrasenyes Al Descobert i podent ser presa de la repressió si Fora El cas.
>
> A la Majoria de les Actualitzacions dels Navegadors d'altres Distribucions de programari s'ha solventat el problema retirant el certificat del navegador.
>
> A la Velocitat que Ens actualitzem a debian no se sap quan arrivarà aquesta actualització.
>
> És per això que us informo del Fet i De que si us voleu protegir heu de treure el Certificat de Seguretat Que acompanya al vostre navegador de la Següent Manera iceweasel a:
>
> Edita / Preferències / Avançat / Xifratge / alli premem El Botó de "Visualitza els certificats"
>
> Busquem El de DigiNotar i l'eliminem sense contemplacions (aquesta Companyia ja no és de confiança)
>
> No us fieu de Lo Que dic, busqueu a internet Informació i veureu Què és cert.
>
> Per Altres Navegadors actueu de la mateixa Manera si us és Possible.
>
> Apa, salutacions i sort.
>
>
> --
> To UNSUBSCRIBE, email to debian-user-catalan-REQUEST@lists.debian.org
> with a subject of "unsubscribe". Trouble? Contact listmaster@lists.debian.org
> Archive: 20110905183825.2e42aafff13eb677713c3df4@telefonica.net">http://lists.debian.org/20110905183825.2e42aafff13eb677713c3df4@telefonica.net
>


Reply to: