[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: Rebeu els meus missatges amb l'hora actual o dugues hores per sobre?Estic fora de casa i l'he rebut a l'iphone quan son les 14:48 i em diu
que l'has escrit a les 14:39 es a dir una hora mes del que reportes
(13:47)
Si puc acostar-me a un firefox ja t'ho comentaré.
Salut

Xavier De Yzaguirre
xdeyzaguirre(at)gmail(dot)com


El 02/08/2011, a les 14:39, Joan <arbocenc@calbasi.net> va escriure:
> Hola,
>
> Hi ha molta gent que em diu que rep els meus missatges amb l'hora
> avançada (+2h). Jo, en canvi tinc l'hora del rellotge correcta (ara em
> marca les 13:47) i quan rebo la copia d'un missatge que envio a una
> llista de correu, m'entra amb l'hora correcta (no percebo el problema
> que alguns destinataris em reporten). Teniu idea de què pot ser?
>
> --
>
> Joan Cervan i Andreu
> http://personal.calbasi.net
>
> "El meu paper no és transformar el món ni l'home sinó, potser, el de ser útil, des del meu lloc, als pocs valors sense els quals un món no val la pena viure'l"
> A. Camus
>
> i pels que teniu fe:
> "Déu no és la Veritat, la Veritat és Déu"
> Gandhi
>
>
> --
> To UNSUBSCRIBE, email to debian-user-catalan-REQUEST@lists.debian.org
> with a subject of "unsubscribe". Trouble? Contact listmaster@lists.debian.org
> Archive: [🔎] 4E38001F.9050704@calbasi.net">http://lists.debian.org/[🔎] 4E38001F.9050704@calbasi.net
>


Reply to: