[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: "Build it" event report+ Alex Muntada <alexm@alexm.org>:

>  6 : http://meetbot.debian.net/debian-women/2011/debian-women.2011-05-07-22.02.log.html

Pels assistents del migdia el log és aquest altre:
http://meetbot.debian.net/debian-women/2011/debian-women.2011-05-07-11.00.log.html

-- 
Alex Muntada <alexm@alexm.org>
http://alexm.org/


Reply to: