[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Presentació i consulta (open-iscsi, multipath, ocfs2)Bon dia,

Em dic Xavier Diumé i m'he tornat a subscriure a la llista d'usuaris en catalana de Debian. Ja hi havia estat però la vida i la feina dóna moltes voltes.

Espero poder-hi participar més que en altres ocasions.

Finalitzada la presentació, voldria plantejar un dubte que no sé com resoldre ni on trobar la informació de com fer-ho.

Resulta que treballo amb una instal·lació amb 2 servidors Debian 6. Es conecta a una SAN per iscsi i munta els LUN amb el sistema d'arxius per cluster d'oracle: ocfs2. Això serveix al sistema de virtualització KVM que va a buscar les màquines virtuals a la SAN. Això ens permet poder fer "live migrations".

Crec que hi ha hagut algun problema, però no sé on trobar-lo. El sistema de virtualització funciona correctament, el cluster en principi també perquè puc veure el contingut dels LUN. Però no ho puc de la manera tradicional.

No puc accedir al sistema per ssh, i en general no puc fer login per cap sistema.
En canvi si que puc fer:
ssh root@192.168.0.24 'ls -la '
I això funciona correctament.

Tampoc es pot parar o reiniciar el sistema.

Passo la part més interessant del ps aux:

root      4499  0.0  0.0      0     0 ?        S<   Apr01   0:20 [o2hb-31DFB3E632]
root      4511  0.0  0.0      0     0 ?        S    Apr01   0:00 [ocfs2_wq]
root      4512  0.0  0.0      0     0 ?        S    Apr01   0:00 [o2quot/0]
root      4513  0.0  0.0      0     0 ?        S    Apr01   0:00 [o2quot/1]
root      4514  0.0  0.0      0     0 ?        S    Apr01   0:00 [o2quot/2]
root      4515  0.0  0.0      0     0 ?        S    Apr01   0:00 [o2quot/3]
root      4516  0.0  0.0      0     0 ?        S    Apr01   0:00 [o2quot/4]
root      4517  0.0  0.0      0     0 ?        S    Apr01   0:00 [o2quot/5]
root      4518  0.0  0.0      0     0 ?        S    Apr01   0:00 [o2quot/6]
root      4519  0.0  0.0      0     0 ?        S    Apr01   0:00 [o2quot/7]
root      4520  0.0  0.0      0     0 ?        S    Apr01   0:00 [o2quot/8]
root      4521  0.0  0.0      0     0 ?        S    Apr01   0:00 [o2quot/9]
root      4522  0.0  0.0      0     0 ?        S    Apr01   0:00 [o2quot/10]
root      4523  0.0  0.0      0     0 ?        S    Apr01   0:00 [o2quot/11]
root      4524  0.0  0.0      0     0 ?        S    Apr01   0:00 [o2quot/12]
root      4525  0.0  0.0      0     0 ?        S    Apr01   0:00 [o2quot/13]
root      4526  0.0  0.0      0     0 ?        S    Apr01   0:00 [o2quot/14]
root      4527  0.0  0.0      0     0 ?        S    Apr01   0:00 [o2quot/15]
root      4541  0.0  0.0      0     0 ?        S<   Apr01   0:19 [o2hb-E35822F5B3]
root      4551  0.0  0.0      0     0 ?        S    Apr01   0:02 [ocfs2dc]
root      4552  0.0  0.0      0     0 ?        S    Apr01   0:00 [dlm_thread]
root      4553  0.0  0.0      0     0 ?        S    Apr01   0:00 [dlm_reco_thread]
root      4554  0.0  0.0      0     0 ?        S    Apr01   0:00 [dlm_wq]
root      4558  0.0  0.0      0     0 ?        S    Apr01   0:05 [jbd2/dm-16-36]
root      4559  0.0  0.0      0     0 ?        S    Apr01   0:00 [ocfs2cmt]
root      4564  0.0  0.0      0     0 ?        S<   Apr01   0:20 [o2hb-FE00120A4A]
root      4573  0.0  0.0      0     0 ?        S    Apr01   0:00 [ocfs2dc]
root      4574  0.0  0.0      0     0 ?        S    Apr01   0:00 [dlm_thread]
root      4575  0.0  0.0      0     0 ?        S    Apr01   0:00 [dlm_reco_thread]
root      4576  0.0  0.0      0     0 ?        S    Apr01   0:00 [dlm_wq]
root      4581  0.0  0.0      0     0 ?        S    Apr01   0:00 [jbd2/dm-14-36]
root      4582  0.0  0.0      0     0 ?        S    Apr01   0:00 [ocfs2cmt]
root      4587  0.0  0.0      0     0 ?        S<   Apr01   0:20 [o2hb-93219172B0]
root      4597  0.0  0.0      0     0 ?        S    Apr01   0:00 [ocfs2dc]
root      4598  0.0  0.0      0     0 ?        S    Apr01   0:00 [dlm_thread]
root      4599  0.0  0.0      0     0 ?        S    Apr01   0:00 [dlm_reco_thread]
root      4600  0.0  0.0      0     0 ?        S    Apr01   0:00 [dlm_wq]
root      4604  0.0  0.0      0     0 ?        S    Apr01   0:00 [jbd2/dm-30-36]
root      4605  0.0  0.0      0     0 ?        S    Apr01   0:00 [ocfs2cmt]
root      4610  0.0  0.0      0     0 ?        S<   Apr01   0:19 [o2hb-BE71CBD787]
root      4620  0.0  0.0      0     0 ?        S    Apr01   0:02 [ocfs2dc]
root      4621  0.0  0.0      0     0 ?        S    Apr01   0:00 [dlm_thread]
root      4622  0.0  0.0      0     0 ?        S    Apr01   0:00 [dlm_reco_thread]
root      4623  0.0  0.0      0     0 ?        S    Apr01   0:00 [dlm_wq]
root      4627  0.0  0.0      0     0 ?        S    Apr01   0:07 [jbd2/dm-27-36]
root      4628  0.0  0.0      0     0 ?        S    Apr01   0:00 [ocfs2cmt]
root      4633  0.0  0.0      0     0 ?        S<   Apr01   0:20 [o2hb-11D8379920]
root      4643  0.0  0.0      0     0 ?        S    Apr01   0:00 [ocfs2dc]
root      4644  0.0  0.0      0     0 ?        S    Apr01   0:00 [dlm_thread]
root      4645  0.0  0.0      0     0 ?        S    Apr01   0:00 [dlm_reco_thread]
root      4646  0.0  0.0      0     0 ?        S    Apr01   0:00 [dlm_wq]
root      4651  0.0  0.0      0     0 ?        S    Apr01   0:00 [jbd2/dm-22-37]
root      4652  0.0  0.0      0     0 ?        S    Apr01   0:00 [ocfs2cmt]
root      4656  0.0  0.0      0     0 ?        S<   Apr01   0:20 [o2hb-63FBF6F61E]
root      4666  0.0  0.0      0     0 ?        S    Apr01   0:00 [ocfs2dc]
root      4667  0.0  0.0      0     0 ?        S    Apr01   0:00 [dlm_thread]
root      4668  0.0  0.0      0     0 ?        S    Apr01   0:00 [dlm_reco_thread]
root      4669  0.0  0.0      0     0 ?        S    Apr01   0:00 [dlm_wq]
root      4674  0.0  0.0      0     0 ?        S    Apr01   0:00 [jbd2/dm-2-37]
root      4675  0.0  0.0      0     0 ?        S    Apr01   0:00 [ocfs2cmt]
root      4679  0.0  0.0      0     0 ?        S<   Apr01   0:20 [o2hb-4E7A3A8B53]
root      4689  0.0  0.0      0     0 ?        S    Apr01   0:00 [ocfs2dc]
root      4690  0.0  0.0      0     0 ?        S    Apr01   0:00 [dlm_thread]
root      4691  0.0  0.0      0     0 ?        S    Apr01   0:00 [dlm_reco_thread]
root      4692  0.0  0.0      0     0 ?        S    Apr01   0:00 [dlm_wq]
root      4696  0.0  0.0      0     0 ?        S    Apr01   0:00 [jbd2/dm-8-36]
root      4697  0.0  0.0      0     0 ?        S    Apr01   0:00 [ocfs2cmt]
root      4702  0.0  0.0      0     0 ?        S<   Apr01   0:19 [o2hb-714C342B49]
root      4711  0.0  0.0      0     0 ?        S    Apr01   0:00 [ocfs2dc]
root      4712  0.0  0.0      0     0 ?        S    Apr01   0:00 [dlm_thread]
root      4713  0.0  0.0      0     0 ?        S    Apr01   0:00 [dlm_reco_thread]
root      4714  0.0  0.0      0     0 ?        S    Apr01   0:00 [dlm_wq]
root      4718  0.0  0.0      0     0 ?        S    Apr01   0:15 [jbd2/dm-15-36]
root      4719  0.0  0.0      0     0 ?        S    Apr01   0:00 [ocfs2cmt]
root      4724  0.0  0.0      0     0 ?        S<   Apr01   0:20 [o2hb-857B2D8830]
root      4735  0.0  0.0      0     0 ?        S    Apr01   0:00 [ocfs2dc]
root      4736  0.0  0.0      0     0 ?        S    Apr01   0:00 [dlm_thread]
root      4737  0.0  0.0      0     0 ?        S    Apr01   0:00 [dlm_reco_thread]
root      4738  0.0  0.0      0     0 ?        S    Apr01   0:00 [dlm_wq]
root      4742  0.0  0.0      0     0 ?        S    Apr01   0:00 [jbd2/dm-17-36]
root      4743  0.0  0.0      0     0 ?        S    Apr01   0:00 [ocfs2cmt]
root      4748  0.0  0.0      0     0 ?        S<   Apr01   0:19 [o2hb-2542E734E9]
root      4773  0.0  0.0      0     0 ?        D<   Apr01   0:18 [o2hb-61F4F803A8]
root      4796  0.0  0.0      0     0 ?        S<   Apr01   0:20 [o2hb-69137E837F]
root      4806  0.0  0.0      0     0 ?        S    Apr01   0:00 [ocfs2dc]
root      4807  0.0  0.0      0     0 ?        S    Apr01   0:00 [dlm_thread]
root      4808  0.0  0.0      0     0 ?        S    Apr01   0:00 [dlm_reco_thread]
root      4809  0.0  0.0      0     0 ?        S    Apr01   0:00 [dlm_wq]
root      4814  0.0  0.0      0     0 ?        S    Apr01   0:00 [jbd2/dm-23-37]
root      4815  0.0  0.0      0     0 ?        S    Apr01   0:00 [ocfs2cmt]
root      4873  0.0  0.0      0     0 ?        S    Apr01   0:00 [kvm-irqfd-clean]
root      4877  0.0  0.0 120616  1368 ?        Sl   Apr01   0:00 /usr/sbin/rsyslogd -c4
daemon    4952  0.0  0.0  18708   284 ?        Ss   Apr01   0:00 /usr/sbin/atd
root      4963  0.0  0.0 226332  5300 ?        SLl  Apr01   4:48 /sbin/multipathd
root      4995  0.0  0.0      0     0 ?        S    Apr01   0:00 [kconservative/0]
root      4996  0.0  0.0      0     0 ?        S    Apr01   0:00 [kconservative/1]
root      4998  0.0  0.0      0     0 ?        S    Apr01   0:00 [kconservative/2]
root      5000  0.0  0.0      0     0 ?        S    Apr01   0:00 [kconservative/3]
root      5001  0.0  0.0      0     0 ?        S    Apr01   0:00 [kconservative/4]
root      5002  0.0  0.0      0     0 ?        S    Apr01   0:00 [kconservative/5]
root      5003  0.0  0.0      0     0 ?        S    Apr01   0:00 [kconservative/6]
root      5004  0.0  0.0      0     0 ?        S    Apr01   0:00 [kconservative/7]
root      5005  0.0  0.0      0     0 ?        S    Apr01   0:00 [kconservative/8]
root      5006  0.0  0.0      0     0 ?        S    Apr01   0:00 [kconservative/9]
root      5007  0.0  0.0      0     0 ?        S    Apr01   0:00 [kconservative/1]
root      5008  0.0  0.0      0     0 ?        S    Apr01   0:00 [kconservative/1]
root      5009  0.0  0.0      0     0 ?        S    Apr01   0:00 [kconservative/1]
root      5010  0.0  0.0      0     0 ?        S    Apr01   0:00 [kconservative/1]
root      5011  0.0  0.0      0     0 ?        S    Apr01   0:00 [kconservative/1]
root      5012  0.0  0.0      0     0 ?        S    Apr01   0:00 [kconservative/1]
root      5144  0.0  0.0  62684   704 ?        Ss   Apr01   0:11 /usr/sbin/kerneloops
root      5222  0.0  0.0  22420   880 ?        Ss   Apr01   0:00 /usr/sbin/cron
root      5223  0.0  0.0   3916   568 ?        Ss   Apr01   0:00 /usr/sbin/acpid
101       5436  0.0  0.0  25060  2128 ?        Ss   Apr01   0:01 /usr/bin/dbus-daemon --system
root      5445  0.0  0.0  70380  3232 ?        Ss   Apr01   0:00 /usr/sbin/NetworkManager
root      5451  0.0  0.0  59888  1932 ?        S    Apr01   0:00 /usr/sbin/modem-manager
root      5461  0.0  0.0  28260  1388 ?        S    Apr01   0:00 /sbin/wpa_supplicant -u -s
root      5464  0.0  0.0  74320  2252 ?        Sl   Apr01   0:00 /usr/sbin/gdm3
root      5474  0.0  0.0  99924  2756 ?        Sl   Apr01   0:00 /usr/lib/gdm3/gdm-simple-slave --display-id /org/gnome/DisplayManager/Display1
root      5476  0.0  0.0 103464 15724 tty7     Ss+  Apr01   0:11 /usr/bin/Xorg :0 -br -verbose -audit 0 -novtswitch -auth /var/run/gdm3/auth-for-Debian-gdm-v5pNZG/database -nolisten tcp vt7
avahi     5479  0.0  0.0  34132  1840 ?        S    Apr01   0:07 avahi-daemon: running [kvs1.local]
avahi     5480  0.0  0.0  33756   308 ?        S    Apr01   0:00 avahi-daemon: chroot helper
root      5490  0.0  0.0  29304  1280 ?        Ss   Apr01   0:00 /usr/sbin/bluetoothd
root      5494  0.0  0.0      0     0 ?        S    Apr01   0:00 [bluetooth]
root      5499  0.0  0.0      0     0 ?        S<   Apr01   0:00 [krfcommd]
root      5562  0.0  0.0  17276   692 ?        S<   Apr01   0:00 udevd --daemon
root      5567  0.0  0.0  75128  2620 ?        Ss   Apr01   0:14 /usr/sbin/cupsd -C /etc/cups/cupsd.conf
root      5625  0.0  0.0 129124  3300 ?        Sl   Apr01   0:00 /usr/sbin/console-kit-daemon --no-daemon
107       5702  0.0  0.0  23392   704 ?        Ss   Apr01   0:00 /usr/bin/dbus-daemon --fork --print-pid 5 --print-address 7 --session
107       5704  0.0  0.0 203876  6408 ?        Ssl  Apr01   0:00 /usr/bin/gnome-session --autostart=/usr/share/gdm/autostart/LoginWindow/
107       5707  0.0  0.0  47224  2456 ?        S    Apr01   0:01 /usr/lib/libgconf2-4/gconfd-2
107       5720  0.0  0.0 135944  4900 ?        S    Apr01   0:01 /usr/lib/at-spi/at-spi-registryd
107       5724  0.0  0.0 136360  2424 ?        Ssl  Apr01   0:00 /usr/lib/bonobo-activation/bonobo-activation-server --ac-activate --ior-output-fd=16
107       5726  0.0  0.0 302264 15448 ?        Ss   Apr01   0:08 /usr/lib/gnome-settings-daemon/gnome-settings-daemon --gconf-prefix=/apps/gdm/simple-greeter/settings-manager-plugins
107       5736  0.0  0.0  48244  2032 ?        S    Apr01   0:00 /usr/lib/gvfs/gvfsd
107       5741  0.0  0.0 285700 10500 ?        S    Apr01   0:01 metacity
107       5750  0.0  0.0 356676 12852 ?        S    Apr01   0:10 /usr/lib/gdm3/gdm-simple-greeter
107       5752  0.0  0.0 197844  5600 ?        S    Apr01   0:00 /usr/lib/policykit-1-gnome/polkit-gnome-authentication-agent-1
107       5753  0.0  0.0 212712  6316 ?        S    Apr01   0:03 gnome-power-manager
root      5756  0.0  0.0  70468  3248 ?        S    Apr01   0:00 /usr/lib/upower/upowerd
root      5758  0.0  0.0  53876  3696 ?        S    Apr01   0:00 /usr/lib/policykit-1/polkitd
root      5823  0.0  0.0  17276   584 ?        S<   Apr01   0:00 udevd --daemon
102       5831  0.0  0.0  48260   892 ?        Ss   Apr01   0:00 /usr/sbin/exim4 -bd -q30m
root      5851  0.0  0.0      0     0 ?        Ds   Apr01   0:00 [getty]
root      5852  0.0  0.0      0     0 ?        Ds   Apr01   0:00 [getty]
root      5853  0.0  0.0      0     0 ?        Ds   Apr01   0:00 [getty]
root      5854  0.0  0.0      0     0 ?        Ds   Apr01   0:00 [getty]
root      5856  0.0  0.0      0     0 ?        S    Apr01   0:00 [kauditd]
root      5857  0.0  0.0  57816  2236 ?        S    Apr01   0:00 /usr/lib/gdm3/gdm-session-worker
root      5869  0.0  0.0  21324  4012 ?        D    Apr01   0:00 -bash
root      5914  0.0  0.0      0     0 ?        D    Apr01   0:00 [bash]
root      6007  0.0  0.0  48160  4228 ?        S    Apr01   0:00 /usr/lib/udisks/udisks-daemon
root      6008  0.0  0.0  46532   796 ?        S    Apr01   1:22 udisks-daemon: polling /dev/sr0
111       6098  5.9  0.0      0     0 ?        D    Apr01 586:01 [kvm]
111       7750  5.7  0.0      0     0 ?        Zl   Apr01 580:42 [kvm] <defunct>
111       8525 10.9  0.0      0     0 ?        D    Apr01 1101:00 [kvm]
root     27660  0.0  0.0 228808 13040 ?        D    Apr07   0:00 gnome-terminal
root     27662  0.0  0.0  14324   788 ?        S    Apr07   0:00 gnome-pty-helper
root     27663  0.0  0.0  19280  2012 pts/0    Ss+  Apr07   0:00 bash
root     27857  0.0  0.0  15908  1216 ?        S    Apr07   0:00 /usr/sbin/xrdp-sessvc 27860 27859
root     27859  0.0  0.0  24216  1072 ?        S    Apr07   0:00 /usr/bin/ck-launch-session /usr/bin/dbus-launch --exit-with-session /usr/bin/seahorse-agent --execute x-session-manager
root     27860  0.0  0.0      0     0 ?        Z    Apr07   0:00 [Xvnc] <defunct>
root     27865  0.0  0.0  35920  1856 ?        Sl   Apr07   0:00 xrdp-chansrv
root     27884  0.0  0.0  11876   428 ?        Ss   Apr07   0:00 /usr/bin/ssh-agent /usr/bin/ck-launch-session /usr/bin/dbus-launch --exit-with-session /usr/bin/seahorse-agent --execute x-session-manager
root     27893  0.0  0.0 118740  3096 ?        D    Apr07   0:00 /usr/bin/seahorse-agent --execute x-session-manager
root     27914  0.0  0.0  85176  3668 ?        Ds   Apr07   0:00 sshd: root@pts/4
root     27921  0.0  0.0  21220  4032 pts/4    Ss+  Apr07   0:00 -bash
root     27993  0.0  0.0      0     0 ?        Ds   Apr07   0:00 [bash]
root     28134  0.0  0.0  78988  3584 ?        Ds   Apr07   0:00 sshd: root@pts/6
root     28139  0.0  0.0  21220  4032 pts/6    Ss+  Apr07   0:00 -bash
root     28855  0.0  0.0  85176  3668 ?        Ds   Apr07   0:00 sshd: root@pts/7
root     28863  0.0  0.0  21220  4032 pts/7    Ss+  Apr07   0:00 -bash
root     28943  0.0  0.0  15908  1216 ?        S    Apr07   0:00 /usr/sbin/xrdp-sessvc 28946 28945
root     28945  0.0  0.0  24216  1072 ?        S    Apr07   0:00 /usr/bin/ck-launch-session /usr/bin/dbus-launch --exit-with-session /usr/bin/seahorse-agent --execute x-session-manager
root     28946  0.0  0.0  22816  6720 ?        S    Apr07   0:00 Xvnc :12 -geometry 1024x768 -depth 15 -rfbauth /root/.vnc/sesman_root_passwd -bs -ac -nolisten tcp
root     28955  0.0  0.0  35920  1848 ?        Sl   Apr07   0:00 xrdp-chansrv
root     28968  0.0  0.0  11876   424 ?        Ss   Apr07   0:00 /usr/bin/ssh-agent /usr/bin/ck-launch-session /usr/bin/dbus-launch --exit-with-session /usr/bin/seahorse-agent --execute x-session-manager
root     28977  0.0  0.0 118740  3096 ?        D    Apr07   0:00 /usr/bin/seahorse-agent --execute x-session-manager
root     28980  0.0  0.0  26104   760 ?        S    Apr07   0:00 /usr/bin/dbus-launch --exit-with-session /usr/bin/seahorse-agent --execute x-session-manager
root     28981  0.0  0.0  23260   564 ?        Ss   Apr07   0:00 /usr/bin/dbus-daemon --fork --print-pid 10 --print-address 12 --session
root     29358  0.0  0.0   3952   692 ?        Ss   Apr07   0:00 /bin/sh /etc/init.d/rc 6
root     29361  0.0  0.0  12848   852 ?        D    Apr07   0:00 startpar -p 4 -t 20 -T 3 -M stop -P 2 -R 6
root     29384  0.0  0.0  15908  1224 ?        S    Apr07   0:00 /usr/sbin/xrdp-sessvc 29386 29385
root     29385  0.0  0.0  24216  1072 ?        S    Apr07   0:00 /usr/bin/ck-launch-session /usr/bin/dbus-launch --exit-with-session /usr/bin/seahorse-agent --execute x-session-manager
root     29386  0.0  0.0  24892  8736 ?        S    Apr07   0:00 Xvnc :11 -geometry 1472x890 -depth 16 -rfbauth /root/.vnc/sesman_root_passwd -bs -ac -nolisten tcp
root     29393  0.0  0.0  35920  1852 ?        Sl   Apr07   0:00 xrdp-chansrv
root     29408  0.0  0.0  11876   424 ?        Ss   Apr07   0:00 /usr/bin/ssh-agent /usr/bin/ck-launch-session /usr/bin/dbus-launch --exit-with-session /usr/bin/seahorse-agent --execute x-session-manager
root     29417  0.0  0.0 118740  3100 ?        D    Apr07   0:00 /usr/bin/seahorse-agent --execute x-session-manager
root     29420  0.0  0.0  26104   760 ?        S    Apr07   0:00 /usr/bin/dbus-launch --exit-with-session /usr/bin/seahorse-agent --execute x-session-manager
root     29421  0.0  0.0  23260   560 ?        Ss   Apr07   0:00 /usr/bin/dbus-daemon --fork --print-pid 10 --print-address 12 --session
root     29597  0.0  0.0      0     0 ?        Ds   Apr07   0:00 [bash]
root     29725  0.0  0.0  85176  3700 ?        Ds   Apr07   0:00 sshd: root@pts/10
root     29730  0.0  0.0  21220  4032 pts/10   Ss+  Apr07   0:00 -bash
xrdp     29779  0.0  0.0  19756   804 ?        S    Apr07   0:00 /usr/sbin/xrdp
root     29781  0.0  0.0  30940   840 ?        S    Apr07   0:00 /usr/sbin/xrdp-sesman
root     29798  0.0  0.0  49168  1148 ?        Ss   Apr07   0:00 /usr/sbin/sshd
root     29807  0.0  0.0      0     0 ?        Ds   Apr07   0:00 [bash]
root     29859  0.0  0.0  85176  3696 ?        Ds   Apr07   0:00 sshd: root@pts/12
root     29864  0.0  0.0  21220  4028 pts/12   Ss+  Apr07   0:00 -bash
root     29883  0.0  0.0  10628  1416 ?        Ss   Apr07   0:00 /bin/bash /etc/init.d/ocfs2 stop
root     29887  0.0  0.0   9624   720 ?        D    Apr07   0:00 umount -a -t ocfs2
root     29971  0.0  0.0   9624   736 ?        Ds   Apr07   0:00 umount /virtual/proves
root     29973  0.0  0.0      0     0 ?        S    Apr07   0:00 [khelper]
root     29974  0.0  0.0  10256   868 ?        D    Apr07   0:00 /sbin/ocfs2_hb_ctl -K -u 61F4F803A8EC44D4BB7B729F44642D78
root     30120  0.0  0.0   9624   732 ?        Ds   Apr07   0:00 umount /virtual/masters
root     30122  0.0  0.0      0     0 ?        S    Apr07   0:00 [khelper]
root     30123  0.0  0.0  10256   864 ?        D    Apr07   0:00 /sbin/ocfs2_hb_ctl -K -u 2542E734E98C42EDBF47F76A101AE605
root     30151  0.0  0.0   3720   440 ?        Ds   Apr07   0:00 reboot -f
root     30173  0.0  0.0  85176  3700 ?        Ds   Apr07   0:00 sshd: root@pts/13
root     30179  0.0  0.0  21220  4036 pts/13   Ss+  Apr07   0:00 -bash
root     30235  0.0  0.0   9624   728 ?        Ds   Apr07   0:00 umount /virtual/vms/frodo/
root     30237  0.0  0.0      0     0 ?        S    Apr07   0:00 [khelper]
root     30238  0.0  0.0  10256   868 ?        D    Apr07   0:00 /sbin/ocfs2_hb_ctl -K -u 31DFB3E632BE45A292ABB89A3BD3E68F
root     31028  0.0  0.0  14124   864 ?        Ss   08:14   0:00 mount /virtual/proves
root     31029  0.0  0.0  10276   860 ?        S    08:14   0:00 /sbin/mount.ocfs2 /dev/mapper/36090a098d0a35bfe6bd3d448b56012bd-part1 /virtual/proves -o rw,_netdev
root     31214  0.6  0.0  85176  3672 ?        Ss   10:01   0:00 sshd: root@notty
root     31220  0.0  0.0  16332  1160 ?        Rs   10:02   0:00 ps aux
root     31405  0.0  0.0      0     0 ?        S    Apr07   0:00 [flush-8:0]

I també una part de dmesg que pot donar informació.

[545876.330649] "echo 0 > /proc/sys/kernel/hung_task_timeout_secs" disables this message.
[545876.330693] events/0      D ffff88033ac0fa20     0    51      2 0x00000000
[545876.330697]  ffffffff814611f0 0000000000000046 0000000000000000 ffffffff811f6e95
[545876.330700]  0000000000000000 0000000000000000 000000000000f9e0 ffff88062e581fd8
[545876.330703]  0000000000015780 0000000000015780 ffff88062e578000 ffff88062e5782f8
[545876.330706] Call Trace:
[545876.330714]  [<ffffffff811f6e95>] ? extract_buf+0x91/0x12d
[545876.330718]  [<ffffffff812fabfc>] ? schedule_timeout+0x2e/0xdd
[545876.330721]  [<ffffffff811971bb>] ? __bitmap_weight+0x3a/0x7e
[545876.330729]  [<ffffffff8103a6e1>] ? scale_rt_power+0x1f/0x65
[545876.330732]  [<ffffffff812faab5>] ? wait_for_common+0xde/0x15b
[545876.330737]  [<ffffffff8104a274>] ? default_wake_function+0x0/0x9
[545876.330755]  [<ffffffffa0331c7a>] ? __ocfs2_cluster_lock+0x8a4/0x8c5 [ocfs2]
[545876.330758]  [<ffffffff812fa83f>] ? thread_return+0x79/0xe0
[545876.330766]  [<ffffffffa0331cb0>] ? ocfs2_cluster_lock+0x15/0x17 [ocfs2]
[545876.330773]  [<ffffffffa033344a>] ? ocfs2_orphan_scan_lock+0x5d/0xa8 [ocfs2]
[545876.330780]  [<ffffffffa033344a>] ? ocfs2_orphan_scan_lock+0x5d/0xa8 [ocfs2]
[545876.330787]  [<ffffffffa0344a96>] ? ocfs2_queue_orphan_scan+0x29/0x126 [ocfs2]
[545876.330790]  [<ffffffff812fb175>] ? mutex_lock+0xd/0x31
[545876.330797]  [<ffffffffa0344bb8>] ? ocfs2_orphan_scan_work+0x25/0x4d [ocfs2]
[545876.330800]  [<ffffffff810616ff>] ? worker_thread+0x188/0x21d
[545876.330807]  [<ffffffffa0344b93>] ? ocfs2_orphan_scan_work+0x0/0x4d [ocfs2]
[545876.330810]  [<ffffffff81064d2a>] ? autoremove_wake_function+0x0/0x2e
[545876.330812]  [<ffffffff81061577>] ? worker_thread+0x0/0x21d
[545876.330814]  [<ffffffff81064a5d>] ? kthread+0x79/0x81
[545876.330818]  [<ffffffff81011baa>] ? child_rip+0xa/0x20
[545876.330820]  [<ffffffff810649e4>] ? kthread+0x0/0x81
[545876.330822]  [<ffffffff81011ba0>] ? child_rip+0x0/0x20
[545876.330824] INFO: task events/1:52 blocked for more than 120 seconds.
[545876.330852] "echo 0 > /proc/sys/kernel/hung_task_timeout_secs" disables this message.
[545876.330896] events/1      D 0000000000000000     0    52      2 0x00000000
[545876.330899]  ffff88062e463880 0000000000000046 0000000000000000 0000000000000000
[545876.330901]  0000000000000000 0000000000000000 000000000000f9e0 ffff88062e5a3fd8
[545876.330904]  0000000000015780 0000000000015780 ffff88062e578710 ffff88062e578a08
[545876.330906] Call Trace:
[545876.330909]  [<ffffffff812fabfc>] ? schedule_timeout+0x2e/0xdd
[545876.330911]  [<ffffffff811971bb>] ? __bitmap_weight+0x3a/0x7e
[545876.330914]  [<ffffffff8103a6e1>] ? scale_rt_power+0x1f/0x65
[545876.330916]  [<ffffffff812faab5>] ? wait_for_common+0xde/0x15b
[545876.330918]  [<ffffffff8104a274>] ? default_wake_function+0x0/0x9
[545876.330925]  [<ffffffffa0331c7a>] ? __ocfs2_cluster_lock+0x8a4/0x8c5 [ocfs2]
[545876.330928]  [<ffffffff812fa83f>] ? thread_return+0x79/0xe0
[545876.330935]  [<ffffffffa0331cb0>] ? ocfs2_cluster_lock+0x15/0x17 [ocfs2]
[545876.330942]  [<ffffffffa033344a>] ? ocfs2_orphan_scan_lock+0x5d/0xa8 [ocfs2]
[545876.330949]  [<ffffffffa033344a>] ? ocfs2_orphan_scan_lock+0x5d/0xa8 [ocfs2]
[545876.330956]  [<ffffffffa0344a96>] ? ocfs2_queue_orphan_scan+0x29/0x126 [ocfs2]
[545876.330959]  [<ffffffff812fb175>] ? mutex_lock+0xd/0x31
[545876.330966]  [<ffffffffa0344bb8>] ? ocfs2_orphan_scan_work+0x25/0x4d [ocfs2]
[545876.330968]  [<ffffffff810616ff>] ? worker_thread+0x188/0x21d
[545876.330975]  [<ffffffffa0344b93>] ? ocfs2_orphan_scan_work+0x0/0x4d [ocfs2]
[545876.330977]  [<ffffffff81064d2a>] ? autoremove_wake_function+0x0/0x2e
[545876.330980]  [<ffffffff81061577>] ? worker_thread+0x0/0x21d
[545876.330982]  [<ffffffff81064a5d>] ? kthread+0x79/0x81
[545876.330984]  [<ffffffff81011baa>] ? child_rip+0xa/0x20
[545876.330987]  [<ffffffff810649e4>] ? kthread+0x0/0x81
[545876.330990]  [<ffffffff81011ba0>] ? child_rip+0x0/0x20
[545996.118082] INFO: task events/0:51 blocked for more than 120 seconds.
[545996.118113] "echo 0 > /proc/sys/kernel/hung_task_timeout_secs" disables this message.
[545996.118158] events/0      D ffff88033ac0fa20     0    51      2 0x00000000
[545996.118162]  ffffffff814611f0 0000000000000046 0000000000000000 ffffffff811f6e95
[545996.118165]  0000000000000000 0000000000000000 000000000000f9e0 ffff88062e581fd8
[545996.118168]  0000000000015780 0000000000015780 ffff88062e578000 ffff88062e5782f8
[545996.118171] Call Trace:
[545996.118179]  [<ffffffff811f6e95>] ? extract_buf+0x91/0x12d
[545996.118183]  [<ffffffff812fabfc>] ? schedule_timeout+0x2e/0xdd
[545996.118187]  [<ffffffff811971bb>] ? __bitmap_weight+0x3a/0x7e
[545996.118191]  [<ffffffff8103a6e1>] ? scale_rt_power+0x1f/0x65
[545996.118193]  [<ffffffff812faab5>] ? wait_for_common+0xde/0x15b
[545996.118197]  [<ffffffff8104a274>] ? default_wake_function+0x0/0x9
[545996.118213]  [<ffffffffa0331c7a>] ? __ocfs2_cluster_lock+0x8a4/0x8c5 [ocfs2]
[545996.118216]  [<ffffffff812fa83f>] ? thread_return+0x79/0xe0
[545996.118224]  [<ffffffffa0331cb0>] ? ocfs2_cluster_lock+0x15/0x17 [ocfs2]
[545996.118232]  [<ffffffffa033344a>] ? ocfs2_orphan_scan_lock+0x5d/0xa8 [ocfs2]
[545996.118239]  [<ffffffffa033344a>] ? ocfs2_orphan_scan_lock+0x5d/0xa8 [ocfs2]
[545996.118247]  [<ffffffffa0344a96>] ? ocfs2_queue_orphan_scan+0x29/0x126 [ocfs2]
[545996.118250]  [<ffffffff812fb175>] ? mutex_lock+0xd/0x31
[545996.118257]  [<ffffffffa0344bb8>] ? ocfs2_orphan_scan_work+0x25/0x4d [ocfs2]
[545996.118261]  [<ffffffff810616ff>] ? worker_thread+0x188/0x21d
[545996.118269]  [<ffffffffa0344b93>] ? ocfs2_orphan_scan_work+0x0/0x4d [ocfs2]
[545996.118272]  [<ffffffff81064d2a>] ? autoremove_wake_function+0x0/0x2e
[545996.118274]  [<ffffffff81061577>] ? worker_thread+0x0/0x21d
[545996.118276]  [<ffffffff81064a5d>] ? kthread+0x79/0x81
[545996.118280]  [<ffffffff81011baa>] ? child_rip+0xa/0x20
[545996.118282]  [<ffffffff810649e4>] ? kthread+0x0/0x81
[545996.118284]  [<ffffffff81011ba0>] ? child_rip+0x0/0x20
[545996.118286] INFO: task events/1:52 blocked for more than 120 seconds.
[545996.118314] "echo 0 > /proc/sys/kernel/hung_task_timeout_secs" disables this message.
[545996.118359] events/1      D 0000000000000000     0    52      2 0x00000000
[545996.118362]  ffff88062e463880 0000000000000046 0000000000000000 0000000000000000
[545996.118365]  0000000000000000 0000000000000000 000000000000f9e0 ffff88062e5a3fd8
[545996.118368]  0000000000015780 0000000000015780 ffff88062e578710 ffff88062e578a08
[545996.118370] Call Trace:
[545996.118374]  [<ffffffff812fabfc>] ? schedule_timeout+0x2e/0xdd
[545996.118376]  [<ffffffff811971bb>] ? __bitmap_weight+0x3a/0x7e
[545996.118379]  [<ffffffff8103a6e1>] ? scale_rt_power+0x1f/0x65
[545996.118381]  [<ffffffff812faab5>] ? wait_for_common+0xde/0x15b
[545996.118384]  [<ffffffff8104a274>] ? default_wake_function+0x0/0x9
[545996.118392]  [<ffffffffa0331c7a>] ? __ocfs2_cluster_lock+0x8a4/0x8c5 [ocfs2]
[545996.118395]  [<ffffffff812fa83f>] ? thread_return+0x79/0xe0
[545996.118402]  [<ffffffffa0331cb0>] ? ocfs2_cluster_lock+0x15/0x17 [ocfs2]
[545996.118409]  [<ffffffffa033344a>] ? ocfs2_orphan_scan_lock+0x5d/0xa8 [ocfs2]
[545996.118416]  [<ffffffffa033344a>] ? ocfs2_orphan_scan_lock+0x5d/0xa8 [ocfs2]
[545996.118425]  [<ffffffffa0344a96>] ? ocfs2_queue_orphan_scan+0x29/0x126 [ocfs2]
[545996.118428]  [<ffffffff812fb175>] ? mutex_lock+0xd/0x31
[545996.118438]  [<ffffffffa0344bb8>] ? ocfs2_orphan_scan_work+0x25/0x4d [ocfs2]
[545996.118441]  [<ffffffff810616ff>] ? worker_thread+0x188/0x21d
[545996.118451]  [<ffffffffa0344b93>] ? ocfs2_orphan_scan_work+0x0/0x4d [ocfs2]
[545996.118454]  [<ffffffff81064d2a>] ? autoremove_wake_function+0x0/0x2e
[545996.118458]  [<ffffffff81061577>] ? worker_thread+0x0/0x21d
[545996.118461]  [<ffffffff81064a5d>] ? kthread+0x79/0x81
[545996.118464]  [<ffffffff81011baa>] ? child_rip+0xa/0x20
[545996.118467]  [<ffffffff810649e4>] ? kthread+0x0/0x81
[545996.118469]  [<ffffffff81011ba0>] ? child_rip+0x0/0x20
[546115.905565] INFO: task events/0:51 blocked for more than 120 seconds.
[546115.905596] "echo 0 > /proc/sys/kernel/hung_task_timeout_secs" disables this message.
[546115.905643] events/0      D ffff88033ac0fa20     0    51      2 0x00000000
[546115.905648]  ffffffff814611f0 0000000000000046 0000000000000000 ffffffff811f6e95
[546115.905651]  0000000000000000 0000000000000000 000000000000f9e0 ffff88062e581fd8
[546115.905655]  0000000000015780 0000000000015780 ffff88062e578000 ffff88062e5782f8
[546115.905659] Call Trace:
[546115.905667]  [<ffffffff811f6e95>] ? extract_buf+0x91/0x12d
[546115.905672]  [<ffffffff812fabfc>] ? schedule_timeout+0x2e/0xdd
[546115.905675]  [<ffffffff811971bb>] ? __bitmap_weight+0x3a/0x7e
[546115.905679]  [<ffffffff8103a6e1>] ? scale_rt_power+0x1f/0x65
[546115.905681]  [<ffffffff812faab5>] ? wait_for_common+0xde/0x15b
[546115.905685]  [<ffffffff8104a274>] ? default_wake_function+0x0/0x9
[546115.905701]  [<ffffffffa0331c7a>] ? __ocfs2_cluster_lock+0x8a4/0x8c5 [ocfs2]
[546115.905704]  [<ffffffff812fa83f>] ? thread_return+0x79/0xe0
[546115.905711]  [<ffffffffa0331cb0>] ? ocfs2_cluster_lock+0x15/0x17 [ocfs2]
[546115.905719]  [<ffffffffa033344a>] ? ocfs2_orphan_scan_lock+0x5d/0xa8 [ocfs2]
[546115.905726]  [<ffffffffa033344a>] ? ocfs2_orphan_scan_lock+0x5d/0xa8 [ocfs2]
[546115.905733]  [<ffffffffa0344a96>] ? ocfs2_queue_orphan_scan+0x29/0x126 [ocfs2]
[546115.905736]  [<ffffffff812fb175>] ? mutex_lock+0xd/0x31
[546115.905743]  [<ffffffffa0344bb8>] ? ocfs2_orphan_scan_work+0x25/0x4d [ocfs2]
[546115.905747]  [<ffffffff810616ff>] ? worker_thread+0x188/0x21d
[546115.905754]  [<ffffffffa0344b93>] ? ocfs2_orphan_scan_work+0x0/0x4d [ocfs2]
[546115.905757]  [<ffffffff81064d2a>] ? autoremove_wake_function+0x0/0x2e
[546115.905759]  [<ffffffff81061577>] ? worker_thread+0x0/0x21d
[546115.905761]  [<ffffffff81064a5d>] ? kthread+0x79/0x81
[546115.905765]  [<ffffffff81011baa>] ? child_rip+0xa/0x20
[546115.905767]  [<ffffffff810649e4>] ? kthread+0x0/0x81
[546115.905769]  [<ffffffff81011ba0>] ? child_rip+0x0/0x20
[546115.905771] INFO: task events/1:52 blocked for more than 120 seconds.
[546115.905799] "echo 0 > /proc/sys/kernel/hung_task_timeout_secs" disables this message.
[546115.905843] events/1      D 0000000000000000     0    52      2 0x00000000
[546115.905846]  ffff88062e463880 0000000000000046 0000000000000000 0000000000000000
[546115.905848]  0000000000000000 0000000000000000 000000000000f9e0 ffff88062e5a3fd8
[546115.905851]  0000000000015780 0000000000015780 ffff88062e578710 ffff88062e578a08
[546115.905853] Call Trace:
[546115.905856]  [<ffffffff812fabfc>] ? schedule_timeout+0x2e/0xdd
[546115.905858]  [<ffffffff811971bb>] ? __bitmap_weight+0x3a/0x7e
[546115.905860]  [<ffffffff8103a6e1>] ? scale_rt_power+0x1f/0x65
[546115.905862]  [<ffffffff812faab5>] ? wait_for_common+0xde/0x15b
[546115.905865]  [<ffffffff8104a274>] ? default_wake_function+0x0/0x9
[546115.905872]  [<ffffffffa0331c7a>] ? __ocfs2_cluster_lock+0x8a4/0x8c5 [ocfs2]
[546115.905875]  [<ffffffff812fa83f>] ? thread_return+0x79/0xe0
[546115.905882]  [<ffffffffa0331cb0>] ? ocfs2_cluster_lock+0x15/0x17 [ocfs2]
[546115.905889]  [<ffffffffa033344a>] ? ocfs2_orphan_scan_lock+0x5d/0xa8 [ocfs2]
[546115.905896]  [<ffffffffa033344a>] ? ocfs2_orphan_scan_lock+0x5d/0xa8 [ocfs2]
[546115.905903]  [<ffffffffa0344a96>] ? ocfs2_queue_orphan_scan+0x29/0x126 [ocfs2]
[546115.905905]  [<ffffffff812fb175>] ? mutex_lock+0xd/0x31
[546115.905912]  [<ffffffffa0344bb8>] ? ocfs2_orphan_scan_work+0x25/0x4d [ocfs2]
[546115.905915]  [<ffffffff810616ff>] ? worker_thread+0x188/0x21d
[546115.905922]  [<ffffffffa0344b93>] ? ocfs2_orphan_scan_work+0x0/0x4d [ocfs2]
[546115.905924]  [<ffffffff81064d2a>] ? autoremove_wake_function+0x0/0x2e
[546115.905927]  [<ffffffff81061577>] ? worker_thread+0x0/0x21d
[546115.905929]  [<ffffffff81064a5d>] ? kthread+0x79/0x81
[546115.905931]  [<ffffffff81011baa>] ? child_rip+0xa/0x20
[546115.905933]  [<ffffffff810649e4>] ? kthread+0x0/0x81
[546115.905935]  [<ffffffff81011ba0>] ? child_rip+0x0/0x20
[546235.692857] INFO: task events/0:51 blocked for more than 120 seconds.
[546235.692890] "echo 0 > /proc/sys/kernel/hung_task_timeout_secs" disables this message.
[546235.692939] events/0      D ffff88033ac0fa20     0    51      2 0x00000000
[546235.692943]  ffffffff814611f0 0000000000000046 0000000000000000 ffffffff811f6e95
[546235.692946]  0000000000000000 0000000000000000 000000000000f9e0 ffff88062e581fd8
[546235.692949]  0000000000015780 0000000000015780 ffff88062e578000 ffff88062e5782f8
[546235.692951] Call Trace:
[546235.692959]  [<ffffffff811f6e95>] ? extract_buf+0x91/0x12d
[546235.692964]  [<ffffffff812fabfc>] ? schedule_timeout+0x2e/0xdd
[546235.692967]  [<ffffffff811971bb>] ? __bitmap_weight+0x3a/0x7e
[546235.692971]  [<ffffffff8103a6e1>] ? scale_rt_power+0x1f/0x65
[546235.692973]  [<ffffffff812faab5>] ? wait_for_common+0xde/0x15b
[546235.692977]  [<ffffffff8104a274>] ? default_wake_function+0x0/0x9
[546235.692994]  [<ffffffffa0331c7a>] ? __ocfs2_cluster_lock+0x8a4/0x8c5 [ocfs2]
[546235.692996]  [<ffffffff812fa83f>] ? thread_return+0x79/0xe0
[546235.693004]  [<ffffffffa0331cb0>] ? ocfs2_cluster_lock+0x15/0x17 [ocfs2]
[546235.693011]  [<ffffffffa033344a>] ? ocfs2_orphan_scan_lock+0x5d/0xa8 [ocfs2]
[546235.693018]  [<ffffffffa033344a>] ? ocfs2_orphan_scan_lock+0x5d/0xa8 [ocfs2]
[546235.693031]  [<ffffffffa0344a96>] ? ocfs2_queue_orphan_scan+0x29/0x126 [ocfs2]
[546235.693034]  [<ffffffff812fb175>] ? mutex_lock+0xd/0x31
[546235.693041]  [<ffffffffa0344bb8>] ? ocfs2_orphan_scan_work+0x25/0x4d [ocfs2]
[546235.693045]  [<ffffffff810616ff>] ? worker_thread+0x188/0x21d
[546235.693052]  [<ffffffffa0344b93>] ? ocfs2_orphan_scan_work+0x0/0x4d [ocfs2]
[546235.693055]  [<ffffffff81064d2a>] ? autoremove_wake_function+0x0/0x2e
[546235.693057]  [<ffffffff81061577>] ? worker_thread+0x0/0x21d
[546235.693059]  [<ffffffff81064a5d>] ? kthread+0x79/0x81
[546235.693063]  [<ffffffff81011baa>] ? child_rip+0xa/0x20
[546235.693066]  [<ffffffff810649e4>] ? kthread+0x0/0x81
[546235.693070]  [<ffffffff81011ba0>] ? child_rip+0x0/0x20
[546235.693073] INFO: task events/1:52 blocked for more than 120 seconds.
[546235.693102] "echo 0 > /proc/sys/kernel/hung_task_timeout_secs" disables this message.
[546235.693147] events/1      D 0000000000000000     0    52      2 0x00000000
[546235.693150]  ffff88062e463880 0000000000000046 0000000000000000 0000000000000000
[546235.693153]  0000000000000000 0000000000000000 000000000000f9e0 ffff88062e5a3fd8
[546235.693155]  0000000000015780 0000000000015780 ffff88062e578710 ffff88062e578a08
[546235.693158] Call Trace:
[546235.693160]  [<ffffffff812fabfc>] ? schedule_timeout+0x2e/0xdd
[546235.693163]  [<ffffffff811971bb>] ? __bitmap_weight+0x3a/0x7e
[546235.693166]  [<ffffffff8103a6e1>] ? scale_rt_power+0x1f/0x65
[546235.693168]  [<ffffffff812faab5>] ? wait_for_common+0xde/0x15b
[546235.693171]  [<ffffffff8104a274>] ? default_wake_function+0x0/0x9
[546235.693180]  [<ffffffffa0331c7a>] ? __ocfs2_cluster_lock+0x8a4/0x8c5 [ocfs2]
[546235.693183]  [<ffffffff812fa83f>] ? thread_return+0x79/0xe0
[546235.693191]  [<ffffffffa0331cb0>] ? ocfs2_cluster_lock+0x15/0x17 [ocfs2]
[546235.693199]  [<ffffffffa033344a>] ? ocfs2_orphan_scan_lock+0x5d/0xa8 [ocfs2]
[546235.693207]  [<ffffffffa033344a>] ? ocfs2_orphan_scan_lock+0x5d/0xa8 [ocfs2]
[546235.693216]  [<ffffffffa0344a96>] ? ocfs2_queue_orphan_scan+0x29/0x126 [ocfs2]
[546235.693219]  [<ffffffff812fb175>] ? mutex_lock+0xd/0x31
[546235.693228]  [<ffffffffa0344bb8>] ? ocfs2_orphan_scan_work+0x25/0x4d [ocfs2]
[546235.693231]  [<ffffffff810616ff>] ? worker_thread+0x188/0x21d
[546235.693241]  [<ffffffffa0344b93>] ? ocfs2_orphan_scan_work+0x0/0x4d [ocfs2]
[546235.693244]  [<ffffffff81064d2a>] ? autoremove_wake_function+0x0/0x2e
[546235.693247]  [<ffffffff81061577>] ? worker_thread+0x0/0x21d
[546235.693250]  [<ffffffff81064a5d>] ? kthread+0x79/0x81
[546235.693253]  [<ffffffff81011baa>] ? child_rip+0xa/0x20
[546235.693255]  [<ffffffff810649e4>] ? kthread+0x0/0x81
[546235.693257]  [<ffffffff81011ba0>] ? child_rip+0x0/0x20
[546355.480513] INFO: task events/0:51 blocked for more than 120 seconds.
[546355.480543] "echo 0 > /proc/sys/kernel/hung_task_timeout_secs" disables this message.
[546355.480588] events/0      D ffff88033ac0fa20     0    51      2 0x00000000
[546355.480592]  ffffffff814611f0 0000000000000046 0000000000000000 ffffffff811f6e95
[546355.480596]  0000000000000000 0000000000000000 000000000000f9e0 ffff88062e581fd8
[546355.480600]  0000000000015780 0000000000015780 ffff88062e578000 ffff88062e5782f8
[546355.480602] Call Trace:
[546355.480610]  [<ffffffff811f6e95>] ? extract_buf+0x91/0x12d
[546355.480615]  [<ffffffff812fabfc>] ? schedule_timeout+0x2e/0xdd
[546355.480618]  [<ffffffff811971bb>] ? __bitmap_weight+0x3a/0x7e
[546355.480622]  [<ffffffff8103a6e1>] ? scale_rt_power+0x1f/0x65
[546355.480624]  [<ffffffff812faab5>] ? wait_for_common+0xde/0x15b
[546355.480628]  [<ffffffff8104a274>] ? default_wake_function+0x0/0x9
[546355.480644]  [<ffffffffa0331c7a>] ? __ocfs2_cluster_lock+0x8a4/0x8c5 [ocfs2]
[546355.480647]  [<ffffffff812fa83f>] ? thread_return+0x79/0xe0
[546355.480654]  [<ffffffffa0331cb0>] ? ocfs2_cluster_lock+0x15/0x17 [ocfs2]
[546355.480662]  [<ffffffffa033344a>] ? ocfs2_orphan_scan_lock+0x5d/0xa8 [ocfs2]
[546355.480669]  [<ffffffffa033344a>] ? ocfs2_orphan_scan_lock+0x5d/0xa8 [ocfs2]
[546355.480676]  [<ffffffffa0344a96>] ? ocfs2_queue_orphan_scan+0x29/0x126 [ocfs2]
[546355.480679]  [<ffffffff812fb175>] ? mutex_lock+0xd/0x31
[546355.480686]  [<ffffffffa0344bb8>] ? ocfs2_orphan_scan_work+0x25/0x4d [ocfs2]
[546355.480690]  [<ffffffff810616ff>] ? worker_thread+0x188/0x21d
[546355.480697]  [<ffffffffa0344b93>] ? ocfs2_orphan_scan_work+0x0/0x4d [ocfs2]
[546355.480700]  [<ffffffff81064d2a>] ? autoremove_wake_function+0x0/0x2e
[546355.480702]  [<ffffffff81061577>] ? worker_thread+0x0/0x21d
[546355.480704]  [<ffffffff81064a5d>] ? kthread+0x79/0x81
[546355.480708]  [<ffffffff81011baa>] ? child_rip+0xa/0x20
[546355.480710]  [<ffffffff810649e4>] ? kthread+0x0/0x81
[546355.480712]  [<ffffffff81011ba0>] ? child_rip+0x0/0x20
[546355.480714] INFO: task events/1:52 blocked for more than 120 seconds.
[546355.480742] "echo 0 > /proc/sys/kernel/hung_task_timeout_secs" disables this message.
[546355.480786] events/1      D 0000000000000000     0    52      2 0x00000000
[546355.480789]  ffff88062e463880 0000000000000046 0000000000000000 0000000000000000
[546355.480792]  0000000000000000 0000000000000000 000000000000f9e0 ffff88062e5a3fd8
[546355.480794]  0000000000015780 0000000000015780 ffff88062e578710 ffff88062e578a08
[546355.480797] Call Trace:
[546355.480799]  [<ffffffff812fabfc>] ? schedule_timeout+0x2e/0xdd
[546355.480801]  [<ffffffff811971bb>] ? __bitmap_weight+0x3a/0x7e
[546355.480804]  [<ffffffff8103a6e1>] ? scale_rt_power+0x1f/0x65
[546355.480806]  [<ffffffff812faab5>] ? wait_for_common+0xde/0x15b
[546355.480808]  [<ffffffff8104a274>] ? default_wake_function+0x0/0x9
[546355.480816]  [<ffffffffa0331c7a>] ? __ocfs2_cluster_lock+0x8a4/0x8c5 [ocfs2]
[546355.480818]  [<ffffffff812fa83f>] ? thread_return+0x79/0xe0
[546355.480825]  [<ffffffffa0331cb0>] ? ocfs2_cluster_lock+0x15/0x17 [ocfs2]
[546355.480832]  [<ffffffffa033344a>] ? ocfs2_orphan_scan_lock+0x5d/0xa8 [ocfs2]
[546355.480840]  [<ffffffffa033344a>] ? ocfs2_orphan_scan_lock+0x5d/0xa8 [ocfs2]
[546355.480850]  [<ffffffffa0344a96>] ? ocfs2_queue_orphan_scan+0x29/0x126 [ocfs2]
[546355.480853]  [<ffffffff812fb175>] ? mutex_lock+0xd/0x31
[546355.480863]  [<ffffffffa0344bb8>] ? ocfs2_orphan_scan_work+0x25/0x4d [ocfs2]
[546355.480870]  [<ffffffff810616ff>] ? worker_thread+0x188/0x21d
[546355.480880]  [<ffffffffa0344b93>] ? ocfs2_orphan_scan_work+0x0/0x4d [ocfs2]
[546355.480883]  [<ffffffff81064d2a>] ? autoremove_wake_function+0x0/0x2e
[546355.480887]  [<ffffffff81061577>] ? worker_thread+0x0/0x21d
[546355.480889]  [<ffffffff81064a5d>] ? kthread+0x79/0x81
[546355.480892]  [<ffffffff81011baa>] ? child_rip+0xa/0x20
[546355.480894]  [<ffffffff810649e4>] ? kthread+0x0/0x81
[546355.480896]  [<ffffffff81011ba0>] ? child_rip+0x0/0x20

Em conformo amb saber per on començar. Algú té alguna idea?


--
Xavier Diumé
http://socaqui.cat

Reply to: