[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: com fer un pont entre a wifi i la ethernetHi ha una xarxa 192.168.1.0 i un altra 192.168.2.0
(    # route -n    ? )
No ho acabo de veure clar
Salut


El dc 15 de 09 de 2010 a les 16:55 +0200, en/na XAvi va escriure:
> Al meu /etc/network/interfaces hi tinc:
> 
> # This file describes the network interfaces available on your system
> # and how to activate them. For more information, see interfaces(5).
> 
> # The loopback network interface
> auto lo
> iface lo inet loopback
> 
> iface ra0 inet static
> address 192.168.2.XXX
> netmask 255.255.255.0
> gateway 192.168.2.1
> wireless-key s:*************
> wireless-essid casa
> auto ra0
> 
> # The primary network interface
> allow-hotplug eth0
> iface eth0 inet static
>    address 192.168.1.111
>    netmask 255.255.255.0
>    network 192.168.1.0
>    broadcast 192.168.1.255
> auto eth0
> 
> he provat a fer
> 
> auto ra0
> auto eth0
> auto br0
> iface br0 inet static
> address 192.168.2.XXX
> netmask 255.255.255.0
> 
> broadcast 192.168.2.255
> gateway 192.168.2.1
> bridge_ports ra0 eth0
> 
> i també:
> iface ra0 inet static
> address 192.168.2.XXX
> netmask 255.255.255.0
> gateway 192.168.2.1
> wireless-key s:*************
> wireless-essid casa
> auto ra0
> auto eth0
> auto br0
> iface br0 inet static
> address 192.168.2.XXX
> netmask 255.255.255.0
> 
> broadcast 192.168.2.255
> gateway 192.168.2.1
> bridge_ports ra0 eth0
> 
> Però deixa de anarme la wifi. I no navega. No va internet. ni el Ping
> www.google.com ni rés.
> 
> 
> 

-- 
---------------------------------
Pep Nieto Luque | gpg.id F80D342E
Linux User 331482
mail: jnieto@tinet.cat
ICQ: 161111070
     (O__  
     //\  
    // )  
    V__/_  
---------------------------------


Reply to: