[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: fer funcionar una wifi realtek2010/6/9 angel <angelbat@graciasensefils.net>
>
> Hola.
> Començarè per dir que tinc poques esperances sobre aquest assumpte, però com
> que se que sou entesos en la matèria os vull consultar el que em porta de
> cap des de fa tres dies.
> He comprat un Toshiba Satellite Pro i no li puc fer funcionar la wifi.
> Estic amb debian squeeze. No sembla carregar cap modul per la targeta, que
> es una realtek RTL8191SEvB (mes abaix posaré la sortida de lspci -v).
> He provat amb els drivers de la pàgina de realtek i amb el driver baixat
> de "http://launchpadlibrarian.net/34090404/rtl8192se_linux_2.6.0010.1012.2009_64bit.tar.gz";.
> En tots els casos he posat els firmwares que anaven en el paquet.
> Res. No he tingut èxit.
> Puc veure les wifis, però no connectar-me.
> No sabríeu pas com o puc fer?
>
> Aquí os passo la part interessant del lspci -v
>
> 14:00.0 Network controller: Realtek Semiconductor Co., Ltd. RTL8191SEvB
> Wireless LAN Controller (rev 10)
>        Subsystem: Realtek Semiconductor Co., Ltd. Device 8151
>        Flags: bus master, fast devsel, latency 0, IRQ 10
>        I/O ports at 4000 [size=256]
>        Memory at f2200000 (32-bit, non-prefetchable) [size=16K]
>        Capabilities: [40] Power Management version 3
>        Capabilities: [50] MSI: Enable- Count=1/1 Maskable- 64bit+
>        Capabilities: [70] Express Legacy Endpoint, MSI 00
>        Capabilities: [100] Advanced Error Reporting
>        Capabilities: [140] Virtual Channel
>        Capabilities: [160] Device Serial Number 88-55-22-fe-ff-4c-e0-00
>
>
> --
> To UNSUBSCRIBE, email to debian-user-catalan-REQUEST@lists.debian.org
> with a subject of "unsubscribe". Trouble? Contact listmaster@lists.debian.org
> Archive: http://lists.debian.org/humrjm$mmu$1@cagarruta.escomposlinux.org
>

Hola,
segurament te falta instal·lar el paquet del firmware que correspon a
la teva targeta wifi, que trobaras al repositori non-free de Squeeze i
que es diu firmware-realtek.

Fes la instal·lació i reinicia el teu equip.

Salutacions a tots/es.


Reply to: