[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

El DNIe funciona a la SIDCom sabeu instal·lar el DNIe a la SID era una tasca compromesa. A la
que actualitzaves deixava de funcionar.
A http://www.kriptopolis.org/wrapper-edni-fedora-linux van resoldre el
problema i a https://launchpad.net/~dnie, els ubuntaires han preparat
un paquet que te una petita errada que es pot corregir.

Els passos que he seguit han estat:
Afegir al sources.list
    deb http://ppa.launchpad.net/dnie/ppa/ubuntu lucid main
    deb-src http://ppa.launchpad.net/dnie/ppa/ubuntu lucid main
Com només hi han dos paquets relacionats amb el dnie no hi ha cap problema.
A un directori qualsevol i com usuari normal fer un
     apt-get source dnie-installer
aixó ens crea un directori que es diu
     dnie-installer-0.12
Entrem en aquest directori i editem el fitxer debian/postinst
Busquem una línia que diu:
     WRAPPERVERSION=`dpkg -l | grep libopensc | tail -1 | sed -r
's/.*libopensc[0-9]*\s+([0-9.]+)-.*/\1/g'`
I la canviem per:
     WRAPPERVERSION=$(opensc-config --version)
Un pel mes avall trobem una linia que diu
     echo "char
*patched_driver_version=\"${WRAPPERVERSION}\";\nchar *
sc_driver_version(){ \nreturn patched_driver_version; \n}" > patch.c
I afegim al echo un -e:
     echo -e "char
*patched_driver_version=\"${WRAPPERVERSION}\";\nchar *
sc_driver_version(){ \nreturn patched_driver_version; \n}" > patch.c
guardem el fitxer i executem el dpkg-buildpackage
pugem un directori i executem un
     dpkg -i dnie-installer_0.12_amd64.deb
i amb
     apt-get install opensc-dnie-installer
hem acabat el proces de instal·lació.
recomano un fer un /etc/init.d/pcscd restart per re-inicialitzar el
lector de targes.

El problema es que tindrem que reinstal·lar el paquet cada vegada que
ens canviïn el opensc.
Lo bo seria que el patch.c retornes la versió del opensc de forma dinamica.

Pere Nubiola Radigales
Telf: +34 656316974
e-mail: pere@nubiola.cat
      pnubiola@fsfe.org
      pere.nubiola@gmail.com


Reply to: