[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

[OT] oferta de feina: sysadmin al MTG (UPF)(Perdó pel cross-posting).

A la meva feina estem buscant un sysadmin de Unix. La institució és el Music 
Technology Group de la Univ. Pompeu Fabra (a Barcelona, prop de Glòries). Per 
qui vulgui xafardejar,

    http://mtg.upf.edu/

Està format per una trentena d'investigadors d'una cinquantena de països 
diferents, extremadament geeks i educats. Imprescindible el nivell C++ de 
spanglish (suficient per participar en una reunió).

Les tecnologíes amb que treballarà, "grosso modo":

 * Servidors Linux, preferiblement Debian.
 * Màquines virtuals, preferiblement KVM i Linux-vserver.
 * Servidors de fitxers Samba i NFS.
 * Servidors web Apache i Nginx. Reverse-proxy amb Nginx.
 * Aplicacions web PHP i Python (mod_php, FastCGI).
 * Administració de bases de dades Mysql.
 * Deployment de Drupal. Administració de continguts.
 * Firewalls per màquina (iptables, Shorewall).
 * Repositoris de codi: SVN, Git, Trac.
 * Scripts amb Bash, Python.
 * Automatització de configuracions amb Puppet.
 * Monitorització amb Nagios i Munin.
 * Administració d'un petit cluster HPC i el sistema 
   de cues (Sun Grid Engine).
 * Gestió de volums de disc grans (70TB).

Us agrairé que re-envieu el missatge a qui considereu que pugui estar 
interessat.

Si algú vol més detalls, que m'escrigui directament o que envii el CV a 
l'administració de l'MTG: mtg-info@llista.upf.edu

-- 
### Jordi Funollet
### http://es.linkedin.com/pub/jordi-funollet/15/b4b/33b


Reply to: