[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Canvi d'arquitectura a través d'apt-getHola,

 Acabo de llegir un article que descriu l'App Store com el no va més:
http://eliax.com/index.cfm?post_id=7653

 Resumint diu que fent servir l'App Store és el millor mètode a seguir per conservar la portabilitat dels programes, ja que els seus desenvolupadors tant sols han de recompilar el codi per quan surti una nova versió del sistema operatiu [que vist des d'aquest punt de vista, l'apt-get és millor perquè tu no has de fer res, ja t'ho fan els de l'apt-get: doncs els ja tenen el codi], després continua amb una suposició de que no sé quin catxarro d'Apple no té un xip ARM si no que té un PowerPC i que gràcies a l'App Store podran actualitzar-ho tot per adaptar-ho a qualsevol arquitectura.

 I és en aquest punt a on em preguntava si només fent servir l'apt-get (i retocant quatre arxius a mà, si cal) és possible passar el teu sistema de l'arquitectura x86 a l'arquitectura amd64: Tot en calent (i en la susposició òbvia, de que s'estigui executant el sistema en un hardware amd64, seguint l'exemple).

 O dit d'una altre manera, tenim un Pentium 4 amb Debian, per reis ens porten un nou ordinador amb amb64 (o Dual Core): És possible, agafar el mateix disc dur, posar-lo al nou ordinador i fer els canvis pertinent per a que el sistema aprofiti el 100% de la nova arquitectura?

Jo diria que sí que es pot fer, però desconec fins a quin punt hi ha coses automàtiques i fins a quin altre les coses s'han de fer a mà o pitjor: de manera xapucera.

 Salut!
--
           Marc
             マルク
                 www.crimpa.net
                    Linux user number #432293  -- http://counter.li.org/

Reply to: