[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: Redirigir TOT amb IPTABLESA Dimecres 17 Març 2010, Jordi Funollet va escriure:
> A i B són adreces de la mateixa xarxa. C i D són adreces d'una altra xarxa,
> suposo?

sip

> --
> ##############################
> ### Jordi Funollet
> ### http://www.terraquis.netReply to: