[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: Redirigir TOT amb IPTABLES
No m'ha quedat molt clar el esquema que tens però si l'esquema es aquest :

 Xarxa interna
   |    |
 ipA   ipB
 Maquina 1 -ip C -- ip D -Maquina 2 
   
Les regles haurien de ser aixi.

iptables -P FORWARD ACCEPT
iptables -t nat -A PREROUTING -d <ip B> -j DNAT –to <ip D>
iptables -t nat -A POSTROUTING -d <ip D> -j SNAT –to-source <ip C>


On Wed, 17 Mar 2010 11:34:03 +0100, Leopold Palomo-Avellaneda
<leo@alaxarxa.net> wrote:
> Bones,
> 
> aprofitant el mateix fil d'en Marc, voldria preguntar a l'audiència
> quelcom 
> semblant. Tinc una màquina (màquina1) amb dos NIC. Una connectada amb
una 
> xarxa interna, switch, etc. L'altra connectada a un altre ordinador 
> (màquina2). La màquina2 té una nic, amb una adreça ip D.
> 
> A la màquina1, la nic de la xarxa interna té dos IPs: A i B. La nic
> connectada 
> a l'altre ordinador (màquina2) té una ip C. El que vull és que TOT el
> tràfic 
> que rebi la màquina1, a la ip B,  vagi directament a la màquina2
> (mitjançant 
> la nic) a la ip D.
> 
> He fet algunes proves seguint el fil d'en Marc però no m'ha funcionat.
Si
> algú 
> ho té clar i em pot passar les dos línies màgiques li agrairia.
> 
> Gràcies,
> 
> Leo

-- 
Salutacions / Regards
--------------------------------------------------------
Ferran Pegueroles Forcadell
mailto:ferran@pegueroles.com
http://www.pegueroles.com
Tels (+34)937252106 - (+34)667658535


Reply to: