[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: Redirigir ports amb IPTABLESEl Monday 15 March 2010 17:23:54 Marc Olive va escriure:
> tallafocs:~# ifconfig
> eth0   Link encap:Ethernet HWaddr 00:xx:xx:xx:xx:e7
>      inet addr:192.168.2.2 Bcast:192.168.2.255 Mask:255.255.255.0
>
> eth1   Link encap:Ethernet HWaddr 00:xx:xx:xx:xx:23
>      inet addr:192.168.1.2 Bcast:192.168.1.255 Mask:255.255.255.0

Perdó, la IP de la eth0 es 192.168.2.10, no 2.2, o no coincidiria amb la 
redirecció del router.

-- 

Marc Olivé
Grup Blau

www.grupblau.com 


Reply to: