[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: Redirigir ports amb IPTABLESUna mica de informació. Les connexions que no redirigeix correctamen em surten 
al dmesg:

kernel: IN=eth0 OUT=eth1 SRC=192.168.1.1 DST=192.168.1.11 LEN=60 TOS=0x00 
PREC=0x00 TTL=61 ID=51437 DF PROTO=TCP SPT=35866 DPT=8280 WINDOW=5840 
RES=0x00 SYN URGP=0

Per la regla -A FORWARD -j LOG

Gràcies,

-- 

Marc Olivé
Grup Blau

www.grupblau.com  


Reply to: