[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: [OT?] posar la jvm de sun com la principal (sol·lucionat)Ostres! en klingonià!

Moltes gràcies Lluís, era just el que necessitava :)

Ho envio també a la llista per a que els nostres nets en puguin treure profit algun dia.


El Sat, 20 Feb 2010 14:12:18 +0100 (CET)
lluis.gras@gmail.com va dir:

> usuari@debian:~$ update-alternatives --config java
> There are 4 choices for the alternative java (providing /usr/bin/java).> 
>   Selection    Path                                  Priority   Status
> ------------------------------------------------------------
> * 0            /usr/bin/gij-4.4                       1044      auto mode
>   1            /usr/bin/gij-4.3                       43        manual mode
>   2            /usr/bin/gij-4.4                       1044      manual mode
>   3            /usr/lib/jvm/java-6-sun/jre/bin/java   63        manual mode
>   4            /usr/lib/jvm/java-gcj/jre/bin/java     1043      manual mode
> 
> 
> El 20 de febrer de 2010 13:01, hubble <hubble@telefonica.net> ha escrit:
> Hola,
> 
> Estava tornant a jugar amb la freenet (està a deb http://people.debian.org/~mhatta/debian/freenet ./), després d'uns anys d'haver-la tastat. Ara sembla que funciona una mica més ràpida, suposo que molts em passat del modem de 56K a les MB's de les noves conexions.
> 
> El meu problema consisteix a que quan llenço l'aplicació, em diu:
> "You are trying to run Freenet under a non-Sun JVM: Sun Microsystems Inc. 1.6.0_17. This is not recommended: Freenet may not run well. Please get Sun java from http://www.java.com/getjava/ if possible"
> 
> que el google-translate em diu que diu:
> "Està executant Freenet sense l'embolcall. Això no és recomanable. Freenet no podeu tornar a arrencar en si, de manera que l'actualització automàtica no funciona, i si la JVM es va al limbe, que no rebrà ni reiniciar. També Freenet no pot generar pila bolcats en alguns llocs per a la depuració seran poc més difícil."
> 
> Total, que pinta malament.
> 
> si faig un:
> hubble@niebla:~$ aptitude search sun-java6-jre
> i   sun-java6-jre                   - Sun Java(TM) Runtime Environment (JRE) 6 (
> 
> em diu que tinc el java de sun instalat.
> 
> De fet el que tinc de java es:
> hubble@niebla:~$ aptitude search java | grep ^i
> i A ca-certificates-java            - Common CA certificates (JKS keystore)
> i   java-common                     - Base of all Java packages
> i A javascript-common               - Base support for javascript library packag
> i A libaccess-bridge-java           - Java Access Bridge for GNOME
> i A libaccess-bridge-java-jni       - Java Access Bridge for GNOME (jni bindings
> i   libantlr-java                   - language tool for constructing recognizers
> i A libhsqldb-java                  - Java SQL database engine
> i A libitext-java                   - Java Library to create and manipulate PDF
> i A libjaxp1.3-java                 - Java XML parser and transformer APIs (DOM,
> i A libjline-java                   - Java library for handling console input
> i   liblucene2-java                 - Full-text search engine library for Java(T
> i A libservlet2.4-java              - Servlet 2.4 and JSP 2.0 Java library
> i A libswt-gtk-3.5-java             - Standard Widget Toolkit for GTK+ Java libr
> i A libxerces2-java                 - Validating XML parser for Java with DOM le
> i A openoffice.org-java-common      - full-featured office productivity suite --
> i A sun-java6-bin                   - Sun Java(TM) Runtime Environment (JRE) 6 (
> i   sun-java6-jre                   - Sun Java(TM) Runtime Environment (JRE) 6 (
> i A tzdata-java                     - time zone and daylight-saving time data fo
> 
> Dic jo, com puc fer que sigui el predeterminat per a que aquesta aplicació l'agafi?
> 
> la policy que tinc al sistema és:
> 
> hubble@niebla:~$ apt-cache policy sun-java6-jre
> sun-java6-jre:
>   Instal·lat: 6.18-2
>   Candidat: 6.18-2
>   Taula de versió:
>  *** 6.18-2 0
>         500 http://ftp.fr.debian.org sid/non-free Packages
>         100 /var/lib/dpkg/status
>      6-16-1 0
>         500 http://ftp.fr.debian.org squeeze/non-free Packages
> 
> Pot ser el problema no ve per aqui, i es que el java sempre ha estat un dels grans misteris per a mi.
> 
> He mirat pel google, pero amb la mania d'aquests anglesos de parlar en anglès doncs no m'enterat.
> 
> 
> apa, doneu-me sort :)
> 
> 
> 
> --
> To UNSUBSCRIBE, email to debian-user-catalan-REQUEST@lists.debian.org
> with a subject of "unsubscribe". Trouble? Contact listmaster@lists.debian.org
> Archive: [🔎] 20100220130113.26457a18.hubble@telefonica.net">http://lists.debian.org/[🔎] 20100220130113.26457a18.hubble@telefonica.net
> 
> 


Reply to: