[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: Extrany problema amb chroot i scponlyProva un ls -laR per veure també els ocults, no sigui que hi hagi alguna 
cosa dins el ~/.ssh del home de chroot que faci la guitza.

-- 
Atentament,

Eloi Notario.


Reply to: