[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: Extrany problema amb chroot i scponlyEl Monday 15 February 2010 13:46:34 cubells va escriure:
> En/na Marc Olive ha escrit:
> > Doncs després de treure aquestes opcions, segueix fallant com una
> > escopeta de fira cada cop que intento connectar per sftp...
> >
> > La gàbia la vaig montar jo, adjunto un llistat dels arxius que hi han i
> > els permisos.
>
> No has adjuntat res.

Gràcies per l'avís. Ara si que va adjunt.

> --
> cubells,
> enviat des de Bonrepòs i Mirambell,
>
> al cor del País Valencià.

-- 

Marc Olivé
Grup Blau
# ls -lR
.:
total 32
drwxr-xr-x 2 root root 4096 9 nov 18:12 bin
drwxr-xr-x 2 root root 4096 19 oct 15:52 dev
drwxr-xr-x 4 root root 4096 10 feb 08:09 etc
drwxr-xr-x 7 root root 4096 10 feb 08:14 home
drwxr-xr-x 2 root root 4096 9 nov 18:12 lib
drwxr-xr-x 2 root root 4096 19 oct 17:05 lib32
lrwxrwxrwx 1 root root  4 19 oct 14:23 lib64 -> lib/
drwxr-xr-x 6 root root 4096 19 oct 17:05 usr
drwxr-xr-x 3 root root 4096 26 gen 13:01 var

./bin:
total 540
-rwxr-xr-x 1 root root 52696 10 feb 08:21 chgrp
-rwxr-xr-x 1 root root 49560 10 feb 08:21 chmod
-rwxr-xr-x 1 root root 56248 10 feb 08:21 chown
-rwxr-xr-x 1 root root 45888 10 feb 08:21 ln
-rwxr-xr-x 1 root root 101992 10 feb 08:21 ls
-rwxr-xr-x 1 root root 35928 10 feb 08:21 mkdir
-rwxr-xr-x 1 root root 85320 10 feb 08:21 mv
-rwxr-xr-x 1 root root 53576 10 feb 08:21 rm
-rwxr-xr-x 1 root root 28904 10 feb 08:21 rmdir

./dev:
total 0
crw-rw-rw- 1 root root 1, 3 19 oct 15:52 null

./etc:
total 28
-rw-r--r-- 1 root root 106 10 feb 08:09 group
-rw-r--r-- 1 root root 1585 19 oct 17:05 ld.so.cache
-rw-r--r-- 1 root root  33 19 oct 13:18 ld.so.conf
drwxr-xr-x 2 root root 4096 19 oct 13:17 ld.so.conf.d
-rw-r--r-- 1 root root 112 10 feb 08:09 passwd
-rw-r--r-- 1 root root  19 19 oct 14:23 shells
drwxr-xr-x 2 root root 4096 19 oct 13:18 ssh

./etc/ld.so.conf.d:
total 0

./etc/ssh:
total 0

./home:
total 4
drwxr-x--- 4 root nom.cognom   4096 26 gen 09:41 nom.cognom

./home/nom.cognom:
total 4
drwxr-x--- 2 nom.cognom nom.cognom 4096 10 feb 13:02 incoming

./home/nom.cognom/incoming:
total 0

./lib:
total 2092
-rwxr-xr-x 1 root root 119288 10 feb 08:21 ld-linux-x86-64.so.2
-rw-r--r-- 1 root root  29360 10 feb 08:21 libacl.so.1
-rw-r--r-- 1 root root  17424 10 feb 08:21 libattr.so.1
-rw-r--r-- 1 root root  11648 10 feb 08:21 libcom_err.so.2
-rw-r--r-- 1 root root  39112 10 feb 08:21 libcrypt.so.1
-rwxr-xr-x 1 root root 1375536 10 feb 08:21 libc.so.6
-rw-r--r-- 1 root root  14616 10 feb 08:21 libdl.so.2
-rw-r--r-- 1 root root  7736 10 feb 08:21 libkeyutils.so.1
-rw-r--r-- 1 root root  88968 10 feb 08:21 libnsl.so.1
-rw-r--r-- 1 root root  31536 10 feb 08:21 libnss_compat.so.2
-rwxr-xr-x 1 root root 130114 10 feb 08:21 libpthread.so.0
-rw-r--r-- 1 root root  72568 10 feb 08:21 libresolv.so.2
-rw-r--r-- 1 root root  35784 10 feb 08:21 librt.so.1
-rw-r--r-- 1 root root 109464 10 feb 08:21 libselinux.so.1
-rw-r--r-- 1 root root  10560 10 feb 08:21 libutil.so.1

./lib32:
total 0

./usr:
total 16
drwxr-xr-x 2 root root 4096 19 oct 13:20 bin
drwxr-xr-x 2 root root 4096 19 oct 16:36 lib
drwxr-xr-x 2 root root 4096 19 oct 17:05 lib32
drwxr-xr-x 2 root root 4096 19 oct 13:20 sbin

./usr/bin:
total 84
-rwxr-xr-x 1 root root 61352 10 feb 08:22 scp
-rwxr-xr-x 1 root root 19544 10 feb 08:22 scponly

./usr/lib:
total 2816
-rw-r--r-- 1 root root 1667048 10 feb 08:21 libcrypto.so.0.9.8
-rw-r--r-- 1 root root 181352 10 feb 08:21 libgssapi_krb5.so.2
-rw-r--r-- 1 root root 154784 10 feb 08:22 libk5crypto.so.3
-rw-r--r-- 1 root root 660264 10 feb 08:21 libkrb5.so.3
-rw-r--r-- 1 root root  32232 10 feb 08:21 libkrb5support.so.0
-rw-r--r-- 1 root root  93504 10 feb 08:21 libz.so.1
-rwxr-xr-x 1 root root  61264 10 feb 08:22 sftp-server

./usr/lib32:
total 0

./usr/sbin:
total 20
-rwxr-xr-x 1 root root 19544 10 feb 08:22 scponlyc

./var:
total 4
drwxr-xr-x 2 root root 4096 26 gen 13:01 log

./var/log:
total 0

Reply to: