[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: Arraid amb dos discos SATA idènticsHola, 

Lo que busques es el software raid. 

Si es configura al instalar el sistema es facil i es fa amb el instalador,
pero fer-ho en un sistema ja instalat es una mica mes complicat.
Aqui tens unes instruccions de com fer-ho http://www.ctunion.com/node/178


On Fri, 02 Oct 2009 11:56:30 +0200, Daniel <daniel.elias@gigamail.cat>
wrote:
> Hola:
> 
> He instal·lat al meu ordinador un segon disc SATA de 500 Gb idèntic al 
> primer, on hi ha tot el Debian. Hi ha alguna utilitat que em permeti 
> simular un arraid i em grabi a la vegada als dos discos, a fi que les 
> còpies de seguretat les pugui espaiar?
> 
> Per Internet no sé massa què buscar: mirror? arraid? array? He estat 
> fent tentatives i no trobo res del que busco.
> 
> Gràcies a tots.
> 
> -- 
> 
> Daniel Elias
> Usuari de Linux nº 461584

-- 
Salutacions / Regards
--------------------------------------------------------
Ferran Pegueroles Forcadell
mailto:ferran@pegueroles.com
http://www.pegueroles.com
Tels (+34)937252106 - (+34)667658535


Reply to: