[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: noticia important: debian vol tenir els cicles de congelació de versions en dates fixadesEl motiu dels dos anys es el de sincronitzar els llançamemts amb les LTS de ubuntu. Mark Shuttleworth fa ja temps que deia que volia que es fes, i sembla que ho ha aconseguit

El 30 de jul de 2009, 2:48 p.m., "xavi" <lorajoler@paranoici.org> escribió:


http://www.debian.org/News/2009/20090729

però cada 2 anys no és una mica massa?

--

xavi       ||      lorajoler[at]paranoici.org


--
To UNSUBSCRIBE, email to debian-user-catalan-REQUEST@lists.debian.org
with a subject of "unsubscribe". Trouble? Contact listmaster@lists.debian.org


Reply to: