[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

noticia important: debian vol tenir els cicles de congelació de versions en dates fixadeshttp://www.debian.org/News/2009/20090729

però cada 2 anys no és una mica massa?

-- 

xavi       ||      lorajoler[at]paranoici.org


Reply to: